Cải cách hành chính - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Giới thiệu: Cải cách hành chính
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 23/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 02/09/2021
2 465/SKHCN-VP V/v triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 24/08/2021
3 76/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 15/07/2021
4 56/BC-SKHCN Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nân cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2020 22/06/2021
5 69/SKHCN-TĐC V/v chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 03/03/2021
6 320/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Quảng Trị năm 2020 05/02/2021
7 03/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021 12/01/2021
8 371/QĐ-SKHCN Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở KH CN Quảng Trị 28/12/2020
9 159/BC-SKHCN Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020 30/11/2020
10 133/BC-SKHCN Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 16/11/2020
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 7
Hôm nay: 1248
Tổng lượt truy cập: 3.311.456
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.