Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh

Ngày đăng: 15-11-2023

Thông báo về việc đề xuất/ đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2024

Ngày 14/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 61/TB-SKHCN về việc đề xuất/ đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2024.

Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tập trung vào việc phục tráng, khảo nghiệm các giống cây trồng, con nuôi mới, chất lượng cao; xây dựng các mô hình sản xuất tập trung về các cây con chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao, cây dược liệu,… để phục vụ phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến sâu thành sản phẩm hàng hóa

 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, để lựa chọn được các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu triển khai thực hiện trong năm 2024 sát với định hướng phát triển ngành KH&CN, nhằm phục vụ cho các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội ở địa phương, đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đăng ký đề xuất/ đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2024 cụ thể như sau:

* Những định hướng cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2024

1- Nghiên cứu điều tra cơ bản  

- Tập trung nghiên cứu điều tra cơ bản một số lĩnh vực quan trọng làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách về phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; Nghiên cứu đánh giá thực trạng cung cấp các thông tin, số liệu làm luận cứ khoa học phục vụ thiết thực cho việc xây dựng các chương trình, dự án đầu tư phát triển thuộc các lĩnh vực mũi nhọn như: điện gió, điện mặt trời, điện khí hóa lỏng, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, hạn chế ô nhiễm môi trường, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên...

2- Khoa học xã hội và nhân văn

- Nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn tập trung vào các đề tài/đề án nhằm phục vụ xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh; các nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá thực trạng về những vấn đề xã hội và kiến nghị một số chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội;

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy và học mới phục vụ phát triển ngành giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho một số ngành kinh tế - xã hội mũi nhọn, dự báo nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai;

- Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, di tích cách mạng, phục vụ du lịch và các sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3- Khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ các ngành, lĩnh vực

a, Lĩnh vực Nông nghiệp

- Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tập trung vào việc phục tráng, khảo nghiệm các giống cây trồng, con nuôi mới, chất lượng cao; xây dựng các mô hình sản xuất tập trung về các cây con chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao, cây dược liệu,… để phục vụ phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến sâu thành sản phẩm hàng hóa. Trong đó, ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ (Organic), quy trình sản xuất tự nhiên, tuần hoàn khép kín, hạn chế ô nhiễm môi trường và tạo ra nông sản, dược liệu sạch, có chất lượng và giá trị kinh tế cao;

- Đề xuất/ đặt hàng các nhiệm vụ KH,CN&ĐMST trong việc triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình kỹ thuật và công nghệ mới, xây dựng các mô hình sản xuất nuôi trồng ven biển theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 06/12/2023 về việc thực hiện Chương trình Phát triển Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học để triển khai thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới:

+ Nghiên cứu sản xuất các loại chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường; sản suất các giống cây trồng nông - lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô (invitro) để tạo ra giống có chất lượng cao, ít nhiễm sâu bệnh hại.

+ Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ chế biến sâu sau thu hoạch tạo các sản phẩm đảm bảo chất lượng, có đăng ký sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhằm tăng sức cạnh tranh, nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa nông sản và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh;

b, Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

- Các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/08/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh “Về việc thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” .

c, Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, GTVT  

- Các nhiệm vụ nghiên cứu về vật liệu mới, ứng dụng quy trình công nghệ mới trong xây dựng dân sinh, dân dụng và trong ngành Giao thông - Vận tải của tỉnh; Nghiên cứu đánh giá thực trạng làm luận cứ khoa học cung cấp các cở sở dữ liệu (thông tin, số liệu) phục vụ phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để thu hút đầu tư các dự án xây dựng nhà máy điện gió, điện năng lượng mặt trời, điện khí hóa lỏng trên địa bàn tỉnh. 

d, Lĩnh vực Y- Dược

Nghiên cứu các kỹ thuật mới, phương pháp mới để nâng cao chất lượng chuẩn đoán và điều trị, phòng dịch bệnh nguy hiểm trong cộng đồng. Chú trọng nghiên cứu tiền lâm sàng, đánh giá độc tố các phương pháp, bài thuốc y học dân gian cổ truyền, các loài cây dược liệu bản địa để cung cấp nguyên liệu bào chế các loại thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

e, Lĩnh vực An ninh- Quốc phòng

- Tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến An ninh - Quốc phòng có tính cấp thiết, nổi cộm như lừa đảo qua mạng, tín dụng đen,… nhằm đề xuất các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là các vùng đông dân cư, vùng biên giới, địa bàn trọng điểm.

Trên cơ sở định hướng nêu trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất/ đặt hàng nhiệm vụ KH,CN&ĐMST cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2024 theo các biểu mẫu đúng quy định.

Biểu mẫu đăng ký tại đây

Thời gian nộp phiếu đề xuất/đặt hàng nhiệm vụ KH,CN&ĐMST cấp tỉnh đến hết ngày 30/12/2023. Thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông qua số điện thoại 0905035289 để được hướng dẫn chi tiết./.

Nguyễn Thị Hòa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 8
Hôm nay: 1806
Tổng lượt truy cập: 3.326.305
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.