Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh

Ngày đăng: 27-03-2024

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tuân thủ các quy định của luật Năng lượng nguyên tử

Trong những năm qua hoạt động ứng dụng bức xạ diễn ra sâu rộng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả, chất lượng một số dịch vụ trọng yếu. Công tác thực thi pháp luật về an toàn bức xạ (ATBX) có những chuyển biến tích cực. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tuân thủ các quy định của luật Năng lượng nguyên tử, các bệnhviện, phòng khám sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh cần thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Các đơn vị chủ động nghiên cứu, cập nhật các văn bản có liên quan trong quá trình triển khai, tiến hành công việc bức xạ

1. Nghiên cứu, cập nhật các văn bản

Các đơn vị chủ động nghiên cứu, cập nhật các văn bản có liên quan trong quá trình triển khai, tiến hành công việc bức xạ:

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

- Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, năng lượng nguyên tử;

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Y tế Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế; Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014;

 Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ;

- Các văn bản khác có liên quan.

2. Một số nội dung cần lưu ý

2.1. Quy định về cấp phép

- Đơn vị căn cứ thời hạn Giấy phép đã được cấp và xác định loại thiết bị phóng xạ đang sử dụng để lập hồ sơ đề nghị khai báo, gia hạn cấp phép sử dụng, lưu giữ thiết bị, nguồn phóng xạ. Nội dung hồ sơ, thủ tục đề nghị khai báo, gia hạn giấy phép sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ được quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và nộp hồ sơ tại tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Nghiêm chỉnh thực hiện các điều kiện của giấy phép đã được cấp.

2.2. Một số hành vi vi phạm thường xảy ra

- Hành vi vi phạm các quy định về khai báo theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Hành vi vi phạm về kiểm soát liều chiếu xạ quy định tại Điều 4 Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ Khoa học và công nghệ.

- Hành vi vi phạm quy định về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quy định tại Điều 5 Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ Khoa học và công nghệ.

- Hành vi vi phạm về bảo hộ lao động cho nhân viên bức xạ quy định tại Điều 6 Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ Khoa học và công nghệ.

- Hành vi vi phạm quy định về báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ quy định tại Điều 7 Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ Khoa học và công nghệ.

- Một số hành vi vi phạm khác thường xảy ra trong quá trình tiến hành công việc bức xạ đề nghị các bệnh viện, phòng khám chủ động nghiên cứu văn bản, thực hiện nghiêm túc theo quy định.

2.3. Thời hạn các quy định về đảm bảo ATBX

- Tổ chức đo liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ 03 tháng/01 lần.

- Giấy phép sử dụng thiết bị: Có thời hạn 03 năm.

- Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn: 05 năm (cấp trước năm 2021). Không có thời hạn (Cấp mới theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP).

- Kiểm xạ khu vực làm việc (đo An toàn bức xạ): Thời hạn 01 năm.

- Giấy chứng nhận đào tạo ATBX cho nhân viên bức xạ: Thời hạn 03 năm.

- Giấy chứng nhận đào tạo bổ sung kiến thức ATBX cho người phụ trách an toàn: Thời hạn 03 năm.

2.4. Lập, cập nhật, lưu giữ và quản lý hồ sơ an toàn bức xạ

Đơn vị phải lập, cập nhật, lưu giữ và quản lý hồ sơ an toàn bức xạ theo quy định, bao gồm:

- Hồ sơ về thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ; các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị bức xạ;

- Hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc và hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn, trong đó ghi lại: kế hoạch kiểm xạ, công tác kiểm xạ, kết quả kiểm xạ định kỳ;

- Nhật ký và hồ sơ về sự cố bức xạ, hạt nhân trong quá trình tiến hành công việc bức xạ;

- Hồ sơ đào tạo của nhân viên bức xạ;

- Hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ, trong đó ghi lại kết quả khám sức khỏe hàng năm và đột xuất của từng nhân viên;

- Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN. Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ được cập nhật ít nhất một năm một lần và ngay sau khi xảy ra trường hợp liều bức xạ vượt quá mức điều tra, giới hạn liều và khi có yêu cầu;

- Hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; hồ sơ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Kết luận thanh tra, kiểm tra và tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

2.5. Báo cáo thực trạng ATBX

Trước ngày 30/11 hàng năm, đơn vị phải lập và gửi Báo cáo thực trạng an toàn bức xạ theo quy định tại Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử và Báo cáo kết quả kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng đến sở Khoa học và Công nghệ tỉnh theo quy định.

236/SKHCN-QLCN&ĐMST

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 881
Tổng lượt truy cập: 2.974.990
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.