Cải cách hành chính - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 204/BC-SKHCN Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình công tác số 02-CTr-BCSĐ ngày 12/02/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 24/11/2023
2 207/BC-SKHCN Báo cáo Kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 24/11/2023
3 206/BC-SKHCN BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 24/11/2023
4 208/BC-SKHCN Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2023 24/11/2023
5 205/BC-SKHCN Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ 21/11/2023
6 200/BC-SKHCN Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số năm 2023 21/11/2023
7 351/QĐ-SKHCN Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 21/11/2023
8 353/QĐ-SKHCN Quyết định Thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND, thực hiện năm 2023 (dự án “Ứng dụng, đổi mới công nghệ kết hợp phương pháp chưng cất rượu hiện đại để phát triển làng rượu truyền thống Kim Long) 21/11/2023
9 354/QĐ-SKHCN Quyết định Thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND, thực hiện năm 2023 (Doanh nghiệp Thiên Đức) 21/11/2023
10 352/QĐ-SKHCN Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn, đánh giá nội dung và hồ sơ các lĩnh vực: TĐC và SHTT đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND, thực hiện năm 2023 (Đợt 3) 21/11/2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 5
Hôm nay: 1181
Tổng lượt truy cập: 2.497.892
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.