Tỉnh ủy - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Văn bản KH&CN: Bộ Khoa Học & Công Nghệ
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành File
1 1288-CV/TU CV đẩy mạnh xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 22/09/2023

 

2 71-CTr/TU Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới 24/08/2023

 

3 1229-CV/TU CV triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị 17/08/2023

 

4 31-CT/TU Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo đối với việc xâm canh, xâm lấn đất rừng trên địa bàn tỉnh 06/06/2023

 

5 58-CTr/TU Chương trình hành động của BCH Đảng bộ XVII thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" 31/03/2023

 

6 406-KL/TU Kết luận Hội nghị lần thứ mười một BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII về Quy hoạch tỉnh Quảng trị thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 31/03/2023

 

7 59-CTr/TU Chương trình hành động của BCH Đảng bộ khoá XVII thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" 31/03/2023

 

8 51-CTr/TU Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 13/01/2023

 

9 81-KH/TU Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 30/12/2022

 

10 01-NQ/TU Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025 04/11/2021

 

1 2 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 924
Tổng lượt truy cập: 3.244.437
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.