Cải cách hành chính - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Giới thiệu: Cải cách hành chính
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 31/KH-SKHCN Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 10/03/2023
2 384/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 09/03/2023
3 384/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 09/03/2023
4 162/SKHCN-VP V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC và PAPI quý I năm 2023 08/03/2023
5 20/KH-SKHCN Kế hoạch Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023 14/02/2023
6 22/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 31/01/2023
7 55/SKHCN-VP V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 31/01/2023
8 09/KH-SKHCN Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 27/01/2023
9 05/KH-SKHCN Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị năm 2023 13/01/2023
10 2815/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 01/11/2022
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 853
Tổng lượt truy cập: 3.249.601
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.