Cải cách hành chính - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Giới thiệu: Cải cách hành chính
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 204/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022 24/12/2021
2 118/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 23/12/2021
3 131/BC-SKHCN Báo cáo về việc chấp hành kỷ luât, kỷ cương hành chính năm 2021 17/12/2021
4 34/CTr-UBND Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. 15/12/2021
5 129/BC-SKHCN Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính năm 2021 và kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 15/12/2021
6 130/BC-SKHCN Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 15/12/2021
7 107/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 06/12/2021
8 196/TTr-UBND Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 18/11/2021
9 3647/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 17/11/2021
10 3664/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. 17/11/2021
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 1053
Tổng lượt truy cập: 3.249.801
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.