Chi tiết tin thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ, CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: "PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GẮN VỚI ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở CÁC XÃ, THỊ TRẤN BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG TRỊ"

Thực hiện Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2022), Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xét chọn theo trình tự và thủ tục quy định.

Đề tài: “Phát huy vai trò Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 22/9/2022.

Đề nghị Quý cơ quan chủ trì và cá nhân chủ nhiệm được biết và hoàn thiện hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 07 bộ để phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

Hồ Sơ bao gồm:

1. Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2022);
 

2. Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề tài: “Phát huy vai trò Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
 

3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì (nếu là tổ chức khoa học và công nghệ);
 

4. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;
 

5. Thuyết minh và dự toán nhiệm vụ KHCN tương ứng với hình thức nhiệm vụ theo mẫu quy định;
 

6. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thư ký nhiệm vụ;
 

7. Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì;
 

8. Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì;
 

9. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có);
 

10. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).
 

Các biểu mẫu chi tiết tại đây

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị; Địa chỉ: 204 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Vậy Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 6
Hôm nay: 2498
Tổng lượt truy cập: 3.346.090
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.