Chi tiết tin thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Thông báo

Thông báo Lập hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi thường
xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-
CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ 14/08/2023;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo hoạt động lựa chọn DNNVV để triển khai hỗ trợ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong năm 2024 cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN

Là DNNVV được xác định theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ (Hỗ trợ về công nghệ theo Điều 11 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP)

1) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

2) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

3) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

4) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

III. HỒ SƠ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ (tại đây).

- Những tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ trợ (nếu có)

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Đề nghị các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất trước ngày 31/3/2024 về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Thông tin liên hệ và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, 204 Hùng Vương, TP Đông Hà, ĐT: 0915.575.626 (gặp Ông Nguyễn Xuân An).

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để đề xuất nhu cầu hỗ trợ./.

Thông báo khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 1383
Tổng lượt truy cập: 2.910.511
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.