Chi tiết tin thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Thông báo

Thông báo Kết quả phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2024 đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng mô hình Xã thông minh dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo từ cộng đồng dân cư nông thôn gắn với chuyển đổi số vùng sản xuất sản phẩm đặc thù tại tỉnh Quảng Trị”

Ngày 03 tháng 4 năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 1, năm 2024) thực hiện theo phương thức xét giao trực tiếp đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình Xã thông minh dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo từ cộng đồng dân cư nông thôn gắn với chuyển đổi số vùng sản xuất sản phẩm đặc thù tại tỉnh Quảng Trị”, do Hợp tác xã Nông nghiệp Số là đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ (có QĐ đính kèm)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo về kết quả phê duyệt danh mục nêu trên và yêu cầu Hợp tác xã Nông nghiệp Số hoàn thiện hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu quy định và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (11 bộ) để tổ chức Hội đồng tư vấn KH&CN xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

Hồ Sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

3. Thuyết minh và dự toán nhiệm vụ KHCN tương ứng với hình thức nhiệm vụ theo mẫu quy định;

4. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm, các thành viên nghiên cứu chính và và thư ký nhiệm vụ;

5. Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì;

6. Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì;

7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có);

8. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).

Các biểu mẫu chi tiết truy cập trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (http://www.dostquangtri.gov.vn. Biểu mẫu/Quản lý Khoa học/ Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh).

Thời gian nộp chậm nhất trước ngày 15/4/2024.

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị;

Địa chỉ: 204 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.

File đính kèm: 

 

Thông báo khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 1329
Tổng lượt truy cập: 2.910.457
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.