Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Hoạt động KH&CN cơ sở

Ngày đăng: 23-09-2022

Triệu Phong chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử

Đối với cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước, tỉ lệ máy tính/cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã đạt 100%. 100% cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã có mạng nội bộ LAN. Đối với ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) được trang bị máy tính phục vụ quản lý và giảng dạy, 100% trường THPT có đủ phòng máy tính cho học sinh học tin học, mỗi phòng có từ 25 máy tính trở lên; 90% trường THCS và 100% trường tiểu học có phòng máy tính với trên 15 máy/phòng.

Hầu hết số phòng máy các trường học đều được kết nối internet và mạng LAN. Ngành GD&ĐT sử dụng phần mềm bài giảng điện tử Elearning, phần mềm quản lý học sinh VnEdu, phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình ngành giáo dục. Đặc biệt, trong thời gian COVID- 19 diễn biến phức tạp, các trường học, học sinh, sinh viên đã sử dụng ứng dụng Zoom metting, Microsoft Teams để dạy và học trực tuyến khá hiệu quả.

Ngành y tế từ huyện đến xã đã trang bị máy tính, kết nối mạng LAN và internet. Trung tâm Y tế huyện triển khai các hệ thống phần mềm: quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, quản lý nguồn nhân lực ngành y tế, quản lý đấu thầu thuốc và hệ thống khai báo y tế phòng, chống COVID-19.

Lĩnh vực tài nguyên- môi trường sử dụng phần mềm ViLIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện; phần mềm TK Destop thống kê, kiểm kê đất đai; phần mềm Microstation đo đạc, lập bản đồ địa chính. Lĩnh vực giao thông- vận tải sử dụng phần mềm quản lý đường địa phương V-Promms. Lĩnh vực thương mại điện tử đã có sản phẩm OCOP gạo sạch Triệu Phong tham gia sàn thương mại điện tử PostMart.vn.

Một số kênh bán hàng của người dân qua các nền tảng mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều góp phần thúc đẩy kinh tế số khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện phát triển. Lĩnh vực tài chính- ngân hàng thực hiện phần mềm kế toán Misa, quản lý tài sản, đăng ký mã quan hệ ngân sách, đăng ký dịch vụ kho bạc, thuế điện tử; hệ thống đăng ký, quản lý, hợp tác xã và hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện triển khai ứng dụng E-Mobile Banking để thực hiện dịch vụ phi tài chính, dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh toán trong lĩnh vực ngân hàng.

Thực hiện Quyết định số 2782 ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, đến nay, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP) được triển khai tại địa chỉ http://truclienthong.quangtri.gov.vn/ihorae đã được chia sẻ và tích hợp với trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP); kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) để chia sẻ dịch vụ về hộ tịch tư pháp, lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, VNPost, danh mục dùng chung, cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Nhiều ứng dụng và cơ sở dữ liệu được triển khai tại cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện như phần mềm quản lý đối tượng chính sách, quản lý công tác tiếp dân, quản lý tài sản, quản lý phổ cập giáo dục; cơ sở dữ liệu lưu trữ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, cơ sở dữ liệu GIS chuyên đề bưu chính, viễn thông Quảng Trị, cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin cán bộ, công chức huyện; cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường huyện.

Về phát triển chính quyền điện tử, theo đó hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai đồng bộ tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Tỉ lệ cán bộ, công chức của huyện được cấp hộp thư điện tử công vụ đạt 100%; tỉ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt trên 95%. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (https://vpdt.quangtri.gov.vn) được thực hiện hiệu quả theo Quyết định số 28 ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Tỉ lệ văn bản được gửi qua mạng giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 95% (trừ những văn bản mật hoặc tuyệt mật).

Trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ http:// trieuphong.quangtri.gov.vn hoạt động khá hiệu quả. Đến nay, 100% UBND xã, thị trấn, một số ngành, đơn vị và trường học đã có cổng/trang thông tin điện tử cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. 100% văn bản quy phạm pháp luật, hơn 90% văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện được cập nhật trên trang thông tin điện tử của huyện bảo đảm hệ thống chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin thông suốt từ UBND huyện đến đơn vị trực thuộc.

Bộ phận “một của” của UBND huyện, UBND xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp với người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Chỉ tính riêng năm 2021, UBND huyện và UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện giải quyết 28.481 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tại địa chỉ http://dichvucong. quangtri.gov.vn trên tổng số 48.276 hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết, chiếm 59%; 5 tháng đầu năm 2022, tiếp nhận 16.403 hồ sơ trực tuyến/20.179 hồ sơ tiếp nhận, chiếm 81,3%. Dịch vụ công trực tuyến cấp huyện có 236 thủ tục, trong đó có 54 thủ tục mức độ 3, 182 thủ tục mức độ 4, thủ tục cấp xã 108 thủ tục, trong đó 20 thủ tục mức độ 3 và 78 thủ tục mức độ 4...

http://baoquangtri.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 5
Hôm nay: 1445
Tổng lượt truy cập: 3.311.653
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.