Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Kết quả nghiên cứu triển khai

Ngày đăng: 22-05-2024

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định

Sau hơn 30 năm đổi mới, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trước áp lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức đáng báo động, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đang đứng trước những thách thức gay gắt. Một trong những nguyên nhân chính là do thiếu sự lồng ghép các yêu cầu bảo vệ và quản lý môi trường, tài nguyên một cách bài bản trong các quy hoạch phát triển, đặc biệt là thiếu một quy hoạch thống nhất trong công tác BVMT. Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quy hoạch (QH), trong đã quy định rõ các nội dung chủ yếu của QHBVMT quốc gia. Tuy nhiên, cho đến nay, do Luật mới được ban hành nên chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về phương pháp, lập tiêu chí trong xây dựng và đánh giá thực hiện quy hoạch phát triển nói chung và trong Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia nói riêng.

 

Để đáp ứng nhu cầu đó, TS. Hoàng Hồng Hạnh và các cộng sự tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch 2017” trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020.

Mục tiêu của đề tài là nhằm cung cấp, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia; Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia; bước đầu đề xuất khung logic đối với bộ tiêu chí xây dựng QHBVMT.

Kết quả của Đề tài đã xây dựng được báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia, bộ tiêu chí xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia; báo cáo tổng kết Đề tài và 35 chuyên đề. Theo đó, đề tài đã góp phần làm rõ được cơ sở lý luận; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ thực tiễn quốc tế và thực trạng trong nước về xây dựng và đánh giá QHBVMT nói chung; bộ tiêu chí trong lập và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia nói riêng. Ngoài ra, đề tài cũng đã nhận diện nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia và bước đầu đề xuất được khung logic của bộ tiêu chí xây dựng QHBVMT.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 19668/2021) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 11
Hôm nay: 1160
Tổng lượt truy cập: 3.311.368
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.