Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Tin tức - Sự kiện: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngày đăng: 22-07-2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội Khoa học - Kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu thị sự nhất trí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Từ đó, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu trên cần có sự tham gia của các cấp, các ngành của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học đóng vai trò rất quan trọng.

Hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng cho đội ngũ văn, nghệ sĩ trí thức cả nước; tạo sự thống nhất ý trí quyết tâm chính trị, thúc đẩy nâng cao hiệu quả của hoạt động trong văn hoá sáng tạo trí thức; tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao thiết thực. Đồng chí cũng lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc, nghiêm túc và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, công việc thường xuyên phải thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật có chất lượng cao, có tính Đảng sâu sắc, thiết thực phục vụ sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong quá trình nghiên cứu, các đại biểu cần chú ý các nội dung chuyên sâu của văn kiện Đại hội XIII của Đảng, những quan điểm của Đại hội về văn hoá, văn nghệ, khoa học kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức, những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới...

Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu những vấn đề mới, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới. Quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên các lĩnh vực chủ yếu trong 5 năm 2021 - 2025. Những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật nhằm xây dựng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, tài năng, sáng tạo đóng góp nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ cao nhất cho công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu đã được nghe phổ biến 2 chuyên đề gồm: "Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hoá, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới" do đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Chuyên đề: "Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo" trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 do đồng chí TS Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt. Đây là một nội dung quan trọng được quán triệt tại hội nghị.Theo đó, nội dung khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được thể hiện đậm nét, đồng bộ, xuyên suốt trong tất cả các phần từ chủ đề, quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, các đột phá chiến lược đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới của đất nước với chủ đề "Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế".
 
Sau khi nghe truyền đạt các chuyên đề, nghiên cứu tài liệu, các đại biểu sẽ xây dựng chương trình hành động phù hợp với hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị của địa phương./.

Tin, ảnh: Hải Yến-Thái Sơn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 1786
Tổng lượt truy cập: 2.976.997
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.