Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Tin tức - Sự kiện:

Ngày đăng: 24-11-2023

Danh mục các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ

TT

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Công cụ

1

DVCTT toàn trình

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

2

DVCTT Một phần

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

3

DVCTT Một phần

Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

4

DVCTT Một phần

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

5

DVCTT Một phần

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

6

DVCTT Một phần

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

7

DVCTT Một phần

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

8

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

9

DVCTT toàn trình

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

10

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

11

DVCTT Một phần

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

12

DVCTT Một phần

Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

13

DVCTT Một phần

(Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

14

DVCTT Một phần

(Cấp tỉnh) Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

15

DVCTT Một phần

Thủ tụ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

16

DVCTT Toàn trình

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

17

DVCTT Toàn trình

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

18

DVCTT Toàn trình

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

19

DVCTT Toàn trình

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

20

DVCTT Toàn trình

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

21

DVCTT Một phần

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

22

DVCTT Một phần

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

23

DVCTT Một phần

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

24

DVCTT Một phần

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

25

DVCTT Một phần

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

26

DVCTT Một phần

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

27

DVCTT Một phần

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

28

DVCTT Một phần

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Images/20231124-09110629.jpg

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 9
Hôm nay: 135
Tổng lượt truy cập: 2.909.262
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.