Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 23-08-2023

Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đánh giá chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị thông qua sát hạch định kỳ”

Ngày 22/8/2023, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đánh giá chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị thông qua sát hạch định kỳ”. Đề tài do ông Ngô Quang Chiến làm chủ nhiệm, Sở Nội vụ Quảng Trị chủ trì. Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024.

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp

Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu thực trạng chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ công chức, viên chức tỉnh.

Theo đó, đề tài sẽ triển khai thu thập thông tin, dữ liệu; xử lý, phân tích dữ liệu. Nghiên cứu tổng quan về việc nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đánh giá thực trạng chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2022. Phân tích thực trạng công tác đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Phân tích, đánh giá kết quả, những bất cập, hạn chế của công tác đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh. Xây dựng đề án kiểm tra, sát hạch định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao trình UBND tỉnh. Tổ chức các Hội thảo Khoa học lấy ý kiến chuyên gia và nhà quản lý về các chuyên đề nghiên cứu và Đề án kiểm tra, sát hạch đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (01 hội thảo). Viết báo cáo tổng kết đề tài.
 
Đề tài hoàn thành sẽ là cơ sở để triển khai việc thực hiện việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức thông qua sát hạch định kỳ. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Đề án được phê duyệt xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra sát hạch đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp. Kết quả của kỳ kiểm tra sát hạch là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
 
Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài nghiêm túc, khoa học. Các thành viên Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung của bản Thuyết minh đề tài theo những góp ý của các thành viên và nhất trí cao việc triển khai thực hiện đề tài./.

Hải Yến, Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 9
Hôm nay: 1290
Tổng lượt truy cập: 3.311.498
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.