Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh

Ngày đăng: 15-11-2023

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 14/11/2023, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trong cả nước.

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo và các thành viên, công tác CCHC 10 tháng năm 2023 đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên cả 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Công tác chỉ đạo điều hành đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có nhiều chuyển biến tích cực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, công điện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thành lập 5 tổ công tác, 26 đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương.

Vai trò người đứng đầu từng bước được phát huy, 63/63 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đứng đầu. Công tác cải cách thể chế, xây dựng pháp luật được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới. Cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh. Từ 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 TTHC liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục TTHC nội bộ...

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Cải cách tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực. Đa số các bộ đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bên trong; 63/63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành; bộ máy tổ chức đã được tinh gọn đáng kể. Chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số được triển khai quyết liệt, thực chất, nhất là việc ban hành văn bản triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử; tăng cường chất lượng dịch vụ công (DVC).

Việc triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả, trong đó đã tích hợp, cung cấp 35/53 dịch vụ công thiết yếu; 63/63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; cấp trên 84,7 triệu căn cước công dân gắn chíp; kích hoạt trên 45 triệu tài khoản VneID; chuẩn hoá, xử lý hơn 17 triệu SIM thuê bao; xác thực hơn 91,2 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội; làm sạch 42 triệu dữ liệu tài khoản ngân hàng...

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác CCHC. Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chia sẻ kinh nghiệm và chỉ rõ những nội dung mới, cấp bách mà các bộ, ngành, địa phương cần phải triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để đẩy mạnh CCHC, như: Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai công tác CCHC với nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích chung của cả nước. Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: CCHC là vấn đề rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm đời sống cho người lao động, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.

Thời gian tới, về các nhiệm vụ, giải pháp chung, Thủ tướng nêu rõ, cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sức lan tỏa của CCHC với sự phát triển của đất nước. Đẩy mạnh hơn nữa cả 6 nội dung CCHC, trong đó cải cách thể chế là nền tảng, cải cách thủ tục là trọng tâm, cải cách chế độ công vụ, công chức là động lực, cùng với cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và xây dựng Chính phủ số, để tạo đột phá.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, nêu cao vai trò của người đứng đầu, đồng thời tăng cường kiểm tra, hậu kiểm.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc việc lắng nghe, tăng cường đối thoại để trực tiếp nắm bắt thực tiễn và chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong việc nâng cao hiệu quả CCHC và đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân, doanh nghiệp.

*Phát biểu chỉ đạo sau phiên họp trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã thông tin một số nội dung liên quan đến chỉ số CCHC của tỉnh trong 10 tháng năm 2023. Nhiều sở, ngành, địa phương đã có sự cải thiện rõ nét trong CCHC.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Trong những tháng cuối năm, đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt, thực chất công tác CCHC tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; xem đây là tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, lãnh đạo các địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong CCHC, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC.

https://www.quangtri.gov.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 10
Hôm nay: 2039
Tổng lượt truy cập: 3.326.538
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.