Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Chuyển đổi số

Ngày đăng: 25-09-2023

Chuyển mình bước vào kỷ nguyên số

Xác định rõ vai trò, vị trí của mình, thời gian qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tích cực chung tay đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số (CCHC&CĐS).

Đi trước nêu gương

Phó Chủ tịch LĐLĐ, Chủ tịch CĐVC tỉnh Nguyễn Thị Hoài Lê thông tin, sắp tới, CĐVC tỉnh sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-LĐ) năm 2023. Ngay sau khi phát động vào tháng 5/2023, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia rất nhiệt tình, sôi nổi.

Tại nhiều CĐCS, số lượng bài dự thi trực tuyến cao hơn so với tổng số đoàn viên. Các cán bộ, đoàn viên trả lời đúng phần lớn những câu hỏi được đánh giá là khó, cần sự đầu tư, nghiên cứu. “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thời đại. Thông qua cuộc thi, chúng tôi muốn CBCCVC-LĐ hiểu sâu hơn về chuyển đổi số. Từ đây, CĐVC tỉnh hy vọng mỗi cán bộ, đoàn viên nêu cao ý thức, có sự thay đổi tích cực để bắt kịp những yêu cầu mới của công việc”, chị Hoài Lê chia sẻ.

Đoàn viên Công đoàn ngành Nông nghiệp&PTNT tỉnh tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số” do CĐVC tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức - Ảnh: T.L

Từ lâu, cán bộ, đoàn viên của CĐVC tỉnh đều nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC&CĐS. Ai cũng hiểu sâu sắc, nếu thiếu yếu tố con người, hai lĩnh vực trên đều khó thành công. Đối chiếu với thực tế, thời gian qua, cán bộ, đoàn viên CĐVC tỉnh đã không ngừng nỗ lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ CCHC&CĐS.

Tuy nhiên, sự thay đổi ấy có lúc, có nơi còn chậm, chưa mạnh mẽ. Vì vậy, lãnh đạo CĐVC tỉnh xác định cần tạo “cú hích” cho các CĐCS và mỗi cán bộ, đoàn viên. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số” là một trong những minh chứng sinh động cho quyết tâm, sự nỗ lực ấy.

Trước cuộc thi này, để thúc đẩy CCHC&CĐS, CĐVC tỉnh đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên. Việc ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền được chú trọng. Đây cũng chính là cách giúp gia tăng tính tương tác, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn.

Sau khi Nghị quyết số 02- NQ/TU của Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” ra đời, cán bộ CĐVC tỉnh sớm nắm bắt, triển khai sâu rộng trong đoàn viên. CĐVC tỉnh cũng đã thành công trong việc ứng dụng thành tựu của công tác CCHC&CĐS vào việc quản lý, điều hành, tổ chức phong trào...

Để đoàn viên bắt kịp xu thế của thời đại, CĐVC tỉnh xác định cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, việc tiên quyết là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ. Cán bộ CĐVC tỉnh nhận thức sâu sắc, khi việc này được làm tốt, cán bộ, đoàn viên sẽ toàn tâm, toàn ý xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Sau những bước đi đầy nỗ lực giúp đạt được mục tiêu đề ra, cán bộ CĐVC tỉnh đã thuận lợi hơn trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Theo ghi nhận, hiện nay, phần lớn hoạt động, phong trào của CĐVC tỉnh đã có sự gắn kết chặt chẽ với công tác CCHC&CĐS. Trong đó, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã gợi mở, giúp cán bộ, đoàn viên CĐVC tỉnh nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc CCHC và thúc đẩy CĐS.

Những tín hiệu khả quan

Hiện nay, CĐVC tỉnh có gần 5.300 đoàn viên. Đa số đoàn viên của CĐVC tỉnh là cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động chủ yếu của tỉnh; trực tiếp tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xây dựng, ban hành, thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết...

Vì thế, việc phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ này là hết sức cần thiết. Ý thức rõ điều đó, thời gian qua, cán bộ, đoàn viên CĐVC tỉnh luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ; chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do CĐVC tỉnh phát động...

Đoàn viên CĐCS BHXH tỉnh hướng dẫn người dân huyện Triệu Phong đăng ký cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số - Ảnh: Q.H

Theo ghi nhận, thời gian qua, cán bộ, đoàn viên CĐVC tỉnh đã có bước chuyển mình để tự tin bước vào kỷ nguyên số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Ngày càng nhiều người phát huy tốt vai trò, vị trí của bản thân trong CCHC&CĐS. Nỗ lực ấy thể hiện sinh động qua việc tổ chức, triển khai, hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Nhờ sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên mà cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do CĐVC tỉnh phát động, triển khai sớm đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Không chỉ hưởng ứng phong trào chung, các CĐCS thuộc CĐVC tỉnh còn tổ chức, triển khai nhiều chương trình, hoạt động riêng, phù hợp với đặc thù đơn vị như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”...

Một điều đáng ghi nhận khác là phong trào thi đua CCHC gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020” được các CĐCS chủ động phối hợp với thủ trưởng các đơn vị thực hiện có hiệu quả thông qua việc tuyên truyền thực hiện CCHC; tổ chức phát động các phong trào, cuộc thi đề xuất ý tưởng, giải pháp thực hiện CCHC trong các cơ quan đơn vị...Tổ chức công đoàn của nhiều cơ quan, đơn vị đã để lại những dấu ấn gắn liền với nỗ lực CCHC&CĐS như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở NN&PTNT...

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ, Chủ tịch CĐVC tỉnh Nguyễn Thị Hoài Lê, thời gian qua, các CĐCS tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động, phong trào, cuộc vận động góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tạo bước chuyển biến trong CCHC&CĐS. Từ phong trào, phần lớn cán bộ, đoàn viên đều có sự thay đổi đáng mừng.

Trong 5 năm qua, toàn CĐVC tỉnh đã có 5.009 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được đưa vào áp dụng, triển khai thực hiện từ cơ sở; 11 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; hàng trăm đề tài sáng kiến, kinh nghiệm tham gia chương trình “Một triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh...

Thời gian tới, CĐVC tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp giúp tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chung tay cùng cả hệ thống chính trị thúc đẩy quá trình CCHC&CĐS, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

https://baoquangtri.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 5
Hôm nay: 1118
Tổng lượt truy cập: 3.249.866
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.