Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Ngày đăng: 22-02-2024

Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo Thông tư ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập.

Người sử dụng thư viện nói chung và đối tượng đặc thù nói riêng được tiếp cận, sử dụng tài nguyên thông tin, tiện ích, sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện thuận tiện, bình đẳng. Ảnh minh họa

Theo dự thảo nêu rõ tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế-kỹ thuật đối với dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện cần xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của thư viện mà 100% thư viện được xác định và hoạt động theo Luật Thư viện đều phải thực hiện.

Tùy theo mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa, các thư viện triển khai tại đơn vị ở các mức độ khác nhau nhưng đều phải tuân thủ quy trình, chuẩn nghiệp vụ chuyên ngành bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ làm nền tảng cho liên thông, kết nối.

Do vậy, dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập được xác định thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu, gắn với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thư viện trong việc truyền bá tri thức, văn hóa, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí, góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người sử dụng thư viện.

Bảo đảm việc cung cấp dịch vụ được triển khai và thống nhất theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ thư viện về nội dung, quy trình, cách thức triển khai trong mạng lưới thư viện.

Tiêu chuẩn chất lượng đối với dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện

Về sự sẵn sàng của tài nguyên thông tin có trong thư viện: Bảo đảm 90% tài nguyên thông tin được xếp giá hoặc lưu giữ trong mục lục, cơ sở dữ liệu được sắp xếp đúng vị trí và sẵn sàng phục vụ. Bảo đảm tài nguyên thông tin sẵn có của thư viện đáp ứng 80% yêu cầu của người sử dụng thư viện.

Về hiệu quả cung cấp dịch vụ

Bảo đảm 100% người sử dụng thư viện được hướng dẫn, tập huấn và sử dụng tài nguyên thông tin, tiện ích, sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện do thư viện cung cấp.

Bảo đảm 90% tài nguyên thông tin do thư viện cung cấp đáp ứng được nhu cầu người sử dụng thư viện; 80% đối với người sử dụng là người khuyết tật và 70% đối với người sử dụng là đồng bào sinh sống tại vùng đặc biệt.

Bảo đảm 90% người làm công tác phục vụ có thể tư vấn chính xác về tài nguyên thông tin và dịch vụ do thư viện cung cấp.

Bảo đảm 80% người sử dụng thư viện hài lòng với tài nguyên thông tin, tiện ích, sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện do thư viện cung cấp.

Bảo đảm 100% đối tượng đặc thù đến thư viện được ưu tiên sử dụng, cung cấp tài nguyên thông tin, bố trí không gian đọc phù hợp với nhu cầu.

Hình thức cung cấp

Dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện được tổ chức theo các hình thức sau:

Dịch vụ cấp thẻ, gia hạn thẻ thư viện

Dịch vụ cấp thẻ thư viện: Cấp thẻ thư viện theo hình thức viết tay; cấp thẻ thư viện có sử dụng phần mềm; cấp thẻ thư viện theo hình thức trực tuyến; cấp tài khoản sử dụng thư viện điện tử/cơ sở dữ liệu thư viện.

Dịch vụ gia hạn thẻ thư viện: Gia hạn thẻ thư viện theo hình thức viết tay; gia hạn thẻ thư viện có sử dụng phần mềm; gia hạn thẻ thư viện theo hình thức trực tuyến; gia hạn tài khoản sử dụng thư viện điện tử/cơ sở dữ liệu thư viện.

Dịch vụ phục vụ tại thư viện

Dịch vụ phục vụ đọc tại thư viện: Phục vụ đọc tại kho tài liệu đóng; phục vụ đọc tại kho tài liệu mở.

Dịch vụ phục vụ mượn về: Phục vụ mượn về tại kho tài liệu đóng; phục vụ mượn về tại kho tài liệu mở.

https://vietq.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 11
Hôm nay: 2114
Tổng lượt truy cập: 2.907.641
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.