Cơ cấu tổ chức - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Giới thiệu: Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:

a. Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

b. Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở Khoa học và Công nghệ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân.

c. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể được Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

a. Văn phòng;

b. Phòng Kế hoạch tài chính;

c. Thanh tra;

d. Phòng Quản lý Khoa học;

e. Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

f. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

a. Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

b. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 259522
Tổng lượt truy cập: 3.239.562
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.