Phổ biến pháp luật - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Phổ biến pháp luật

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế 30 triệu đồng/đơn

Ngày đăng: 12-10-2021

Đây là quy định tại Thông tư 75/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành hướng dẫn về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Thông tư nêu rõ về mức ngân sách nhà nước hỗ trợ trong đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo...

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Ngày đăng: 04-10-2021

Ngày 01/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Chiến lược).

Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Ngày đăng: 04-10-2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2021/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương tình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước (Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương và nguồn chi sự...

Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vắc xin và sản xuất được tối thiểu 03 loại vắc xin

Ngày đăng: 04-10-2021

Đó là một trong các mục tiêu được đề ra tại Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho người đến năm 2030” (Chương trình) đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký phê duyệt tại Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.

Phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030”

Ngày đăng: 27-09-2021

Ngày 22/9/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTG về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” (Đề án)

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử

Ngày đăng: 23-09-2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Một số điểm mới trong QCVN 2:2021/BKHCN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ngày đăng: 17-09-2021

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư số 04/2021/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy QCVN 2:2021/BKHCN”.

Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ngày đăng: 15-09-2021

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có hoạt động nghiên cứu phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn...

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thẻ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng: 06-09-2021

Ngày 02/9/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Chỉ thị).

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày đăng: 31-08-2021

Nhằm phát triển hệ thống thông tin dân số của tỉnh theo hướng hiện đại, đồng bộ bảo đảm cung cấp đầy đủ tình hình, dự báo dân số tin cậy phục vụ quản lý nhà nước về dân số, góp phần thực hiện việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm thực...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 2614
Tổng lượt truy cập: 3.314.939
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.