Thông tin cuộc thi - Sở Khoa học và Công nghệ

Mục tin - bài viết

Đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN trao thưởng cho 02 dự án đạt giải nhì gồm “Khởi nghiệp trang trại chăn nuôi thông minh, cung cấp sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sạch bằng ruồi lính đen” dự án “Bột rau củ sấy lạnh”

Trao thưởng cho dự án đạt giải Ba: “Farmstay vườn hoa du lịch Hoa sơn điền trang”

Đồng chí Trần Thiềm- PGĐ Sở ; đồng chí Nguyễn Hữu Thắng - PGĐ Sở Trao thưởng cho 3 dự án đạt giải khuyến khích.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
Cơ quan thường trực Cuộc thi: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị