Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị
Tin tức: Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 256/QĐ-SKHCN Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn, đánh giá danh mục hồ sơ lĩnh vực TĐC đề nghị hỗ trợ theo theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND, thực hiện năm 2023 (đợt 2) 12/09/2023
2 1857/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện năm 2023 thuộc đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 18/08/2023
3 1723/QĐ-UBND Quyết định bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị, đợt 1 - năm 2023 07/08/2023
4 172/QĐ-SKHCN QĐ Thành lập HĐ đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thực hiện năm 2023 04/07/2023
5 115/SKHCN-QLCN&ĐMST về việc Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 23/02/2023
6 30/QĐ-SKHCN Quyết đinhThành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 15/02/2023
7 111/QĐ-SKHCN Quyết định Thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, thực hiện năm 2022 30/06/2022
8 238/SKHCN-QLCN&SHTT V/v hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 12/04/2022
9 913/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 30/03/2022
10 163/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND: Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 09/12/2021
« 1 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 487
Tổng lượt truy cập: 2.687.781
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.