Sở KH&CN - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị
Văn bản KH&CN: Sở Khoa Học & Công Nghệ
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành File
1 43/KH-SKHCN Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024 22/02/2024

 

2 32/BC-SKHCN Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch số 121/KH-TU, ngày 02/4/20219 của BTVTU về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ( kỳ báo cáo từ ngày 10/01/2019 đến ngày 10/01/2024) 22/02/2024

 

3 41/QĐ-SKHCN Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị 22/02/2024

 

4 137/SKHCN-QLCN&ĐMST V/v Hướng dẫn đăng ký hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024 21/02/2024

 

5 39/QĐ-SKHCN Quyết định Về việc thành lập Tổ mở hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2024 (đợt 1). 20/02/2024

 

6 39/KH-SKHCN Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2024 20/02/2024

 

7 125/SKHCN-VP V/v thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024 19/02/2024

 

8 126/SKHCN-VP V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của PCTTT UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại Hội nghị tổng kết công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 19/02/2024

 

9 129/SKHCN-VP V/v thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm theo dõi chỉ đạo của Tỉnh 19/02/2024

 

10 28/BC-SKHCN Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023 19/02/2024

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 1
Hôm nay: 123
Tổng lượt truy cập: 2.685.456
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.