UBND tỉnh - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Văn bản KH&CN: UBND Tỉnh
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành File
1 505/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về giải thể Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 21/03/2023

 

2 408/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2023 13/03/2023

 

3 384/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 09/03/2023

 

4 384/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 09/03/2023

 

5 03/2023/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị 10/02/2023

 

6 207/QĐ-UBND Quyết định về việc giải thể Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 09/02/2023

 

7 24/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 30/12/2022 của Tỉnh ủy Quảng Trị 03/02/2023

 

8 22/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 31/01/2023

 

9 05/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 13/01/2023

 

10 06/BC-UBND Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2022 13/01/2023

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 562
Tổng lượt truy cập: 1.736.074
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.