Chi tiết tin thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Thông báo

Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện theo hình thức  Dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh

Thực  hiện  Quyết định  số 1112/QĐ-UBND  ngày 10/5/2024 của  UBND tỉnh vềviệc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụcông trực  tuyến  toàn  trình  trên Cổng  dịch  vụ công  quốc  gia,  Cổng  dịch  vụ công của tỉnh Quảng Trị năm 2024; Quyết định  số 1223/QĐ-UBND  ngày 23/5/2024 về phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng  Dịch  vụ công  trực  tuyến toàn trình đối  với  các TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ  (Danh mục TTHC kèm theo).

Các tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản, các bước nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn tra cứu cũng như thành phần hồsơ, thủ tục hành chính đã được đăng tải   trên   Cổng   dịch   vụ công   trực   tuyến   tỉnh  Quảng   Trị tại  địa   chỉ https://dichvucong.quangtri.gov.vn.

Trong  quá  trình  triển  khai  thực  hiện,  nếu có phát sinh vướng  mắc,  khó khăn kính đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ bộ phận hỗ trợ Trung tâm Phục vụ hành  chính  công  tỉnh (Địa  chỉ:  số 22  Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, SĐT: 0233.3636999) để được hướng dẫn.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

Thông báo khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 1190
Tổng lượt truy cập: 3.249.938
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.