Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh

Ngày đăng: 27-07-2023

Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về việc ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành ý thức khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ các nguồn tài nguyên, môi trường…

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới (8/6/2023) tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong -Ảnh: MAI YÊN
 

Để cụ thể hóa các nội dung của Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 58/KH - UBND, ngày 17/3/2021, trong đó xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào 7 nhóm, lĩnh vực ưu tiên để tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 139/KH - UBND ngày 14/7/2022 về việc triển khai các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Theo đó, tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu với việc chủ động tham gia hoàn thiện khung pháp lý quốc gia về biến đổi khí hậu.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu với việc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm phổ biến sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái đất… hằng năm với nhiều hình thức phong phú, thiết thực…

Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái với việc tỉnh Quảng Trị đã triển khai quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng của tỉnh; xây dựng nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Bến Hải, Thạch Hãn.

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt các danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh phải lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị giám sát hoạt động khai thác tài nguyên nước theo quy định và kết nối, truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT.

Triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp với việc tỉnh tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng KHCN vào sản xuất; nghiên cứu, chọn tạo và áp dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ và hình thành hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp đồng bộ, bền vững. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được phát triển gắn với đa dạng hóa đối tượng, phương thức nuôi, quản lý quy hoạch vùng nuôi, nhất là nuôi tôm trên cát.

Tăng cường bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học với việc không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học.

Tiến hành nâng cấp, cải tạo, xây dựng các công trình giao thông đường bộ, đường thủy ở những vùng thường bị đe dọa bởi lũ lụt; thực hiện các giải pháp chống ngập cho các đô thị với việc UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, cập nhật hệ thống quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành xây dựng công trình giao thông theo hướng xét đến vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; đầu tư xây dựng các công trình giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn nhằm hỗ trợ cho các phương án di dân khi xảy ra thiên tai; triển khai các dự án nạo vét luồng lạch tại cảng Cửa Việt, Cửa Tùng…; tích cực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, đảm bảo tăng trưởng xanh và ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững cho người dân đô thị.

Bằng nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp, tỉnh Quảng Trị đang triển khai thực hiện dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà”.

Trong đó tập trung đầu tư xây mới và cải tạo hệ thống hạ tầng như kè bờ sông, hệ thống công trình thoát nước, đường nối các khu vực… Nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, giảm tính dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu với việc tăng cường năng lực cho hệ thống y tế, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ngành y tế…

Nâng cao năng lực cho đối tượng dễ bị tổn thương với việc tỉnh Quảng Trị đã có các mô hình cộng đồng dân cư với nhiều sáng kiến, giải pháp thúc đẩy phòng tránh thiên tai, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Chú trọng duy tu, bảo tồn và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình di tích lịch sử, văn hóa nhằm nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và sẵn sàng ứng phó với thiên tai, khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu với việc tăng cường giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo, truyền tin về thiên tai, khí hậu cực đoan.

Năm 2022, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của địa phương và đã hỗ trợ tích cực cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá và đề ra các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính…

Đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi, công trình phòng tránh thiên tai với việc quan tâm đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu...

https://baoquangtri.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 5
Hôm nay: 1413
Tổng lượt truy cập: 2.976.624
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.