Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh

Ngày đăng: 09-04-2024

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Ngày 05/4/2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã ký Quyết định số 770/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm  2030, tầm nhìn 2050 (Kế hoạch).

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ ưu tiên phê duyệt đề tài, dự án về nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Kế hoạch được ban hành nhằm đẩy mạnh sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học góp phần phát triển một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, an toàn và bền vững, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người; nâng cao tiềm năng nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ hiện đại trong sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.Khai thác tiềm năng, lợi thế nguyên liệu hữu cơ sẵn có để sản xuất phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, cân đối dinh dưỡng vô cơ - hữu cơ, bảo vệ thiên địch để duy trì và nâng cao sức khỏe đất, tạo cân bằng sinh thái phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, đến năm 2025, tăng lượng sử dụng phân bón hữu cơ công nghiệp chiếm tối thiếu 30% so với tổng lượng phân bón sử dụng trong sản xuất nông nghiệp; lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học lên 30% so với tổng lượng thuôc bảo vệ thực vật sử dụng. Nâng công suất sản xuất phân bón hữu cơ của các cơ sở sản xuất đủ điều kiện lên trên 700 tấn/năm. Lượng phân bón hữu cơ sản xuất quy mô nông hộ sử dụng trong sản xuất nông nghiệp đạt tối thiếu 300.000 tấn/năm. Nhân rộng các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên các loại cây trồng chủ lực của tỉnh (lúa, cà phê, hô tiêu, dược liệu và cây ăn quả). It nhất 70% số huyện, thành phố, thị xã xây dựng được mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học gắn với chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản có lợi thế của địa phương; 100% số huyện, thành phố, thị xã có cán bộ kỹ thuật được tập huấn và tổ chức tập huấn cho các cơ sở buôn bán, người sử dụng về sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cân đối, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Phấn đấu đến năm 2050 trở thành một trong những tỉnh có tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học cao trong cả nước diện tích trồng trọt có sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học chiếm 50%; Trên 90% số huyện, thành phố, thị xã xây dựng được mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học gắn với chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản có lợi thế của địa phương; 100% nguồn nguyên liệu sẵn có từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, rác thải sinh hoạt,... được sử dụng làm phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong cả quy mô nông hộ và sản xuất công nghiệp.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhóm giải pháp thực hiện như sau:

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, chủ cơ sở buôn bán, doanh nghiệp sản xuất và cán bộ địa phương về sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thục vật sinh học.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

3. Phát triển và đa dạng các sản phẩm phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

4. Phát triển và nhân rộng các công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

5. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

6. Triển khai các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và xây dựng chuỗi liên kết.

7. Thúc đẩy sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và sản xuất phân bón, thuốc thảo mộc quy mô nông hộ.

8. Thúc đẩy sản xuất các chế phẩm sinh học, vi sinh vật sử dụng trong sản xuất phân bón hữu cơ.

9. Ứng dụng chuyển dổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ ưu tiên phê duyệt đề tài, dự án về nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, vi sinh vật, thảo mộc từ nguyên liệu bản địa phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn và hữu cơ. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất danh mục đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ sinh học./.

Nguyễn Thị Hòa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 1048
Tổng lượt truy cập: 2.919.862
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.