Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Kết quả nghiên cứu triển khai

Ngày đăng: 06-05-2024

Nghiên cứu thiết kế giải pháp tích hợp tổng thể cho nhà máy bia thông minh - Ứng dụng cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Trong mỗi nhà máy quy trình nhằm xác định kế hoạch, sản phẩm sẽ được sản xuất đóng vai trò rất quan trọng. Kế hoạch phải được chuyển đổi để khả thi với tài nguyên, nguồn lực hiện có của công ty; do đó cần một phương pháp chuyển đổi các dữ liệu đầu vào từ hệ thống kế hoạch thành ngôn ngữ phù hợp cho tầng sản xuất và các tài nguyên cần có để thực thi kế hoạch. Hệ thống giám sát sản xuất và quản trị doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống điều khiển trong hệ thống tự động hóa. Nó có nhiệm vụ kết nối tầng quản lý với tầng sản xuất, như vậy bài toán quản lý sản xuất của doanh nghiệp trở nên thuận tiện hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn.

TS. Đinh Văn Thành và nhóm nghiên cứu tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thiết kế giải pháp tích hợp tổng thể cho nhà máy bia thông minh - Ứng dụng cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội”. Đề tài nhằm xây dựng giải pháp tổng thể nhà máy thông minh sản xuất bia trên cơ sở hệ thống điều hành sản xuất (MES) và hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) nhằm hỗ trợ công tác giám sát, điều hành trong hoạt động sản xuất của các nhà máy, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất; Cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng và phát triển mô hình nhà máy thông minh sản xuất bia quy mô công nghiệp tại Việt Nam; Khảo sát và đánh giá thực trạng mức độ sẵn sàng để chuyển đổi sang mô hình nhà máy bia thông minh các nhà máy thuộc Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO); Xây dựng được 01 mô hình nhà máy thông minh trong lĩnh vực sản xuất bia với 3 cấp độ DCS/SCADA - MES - ERP (Điều khiển giám sát/Điều khiển các hệ thống phân tán - Hệ thống điều hành sản xuất - Hệ thống hoạch định quản trị doanh nghiệp) áp dụng tại Công ty Bia Sài Gòn - Hà Nội, đạt các chỉ tiêu chính,

Sau một thời gian triển khai thực hiện, đề tài đưa ra các kết luận như sau:

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ Trong đề tài nhóm tác giả đã nghiên cứu, trình bầy và hoàn thiện các nội dung chính như sau:

1. Khảo sát, đánh giá tính sẵn sàng cho các nhà máy thuộc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Khảo sát hệ thống điều khiển cấp trường và hệ thống DCS tại các nhà máy thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn o Phân tích, đánh giá tính sẵn sàng của các nhà máy triển khai giải pháp tích hợp tổng thể nhà máy bia thông minh

2. Tính toán, thiết kế và xây dựng mô hình Nhà máy thông minh sản xuất bia công suất 100 triệu lít/năm

Tính toán, thiết kế mô hình nhà máy thông minh sản xuất bia

Xây dựng các module quản lý sản xuất và quản trị doanh nghiệp áp dụng cho nhà máy thông minh sản xuất bia.

3. nghiên cứu ứng dụng mô hình thử nghiệm Nhà máy thông minh sản xuất bia tại Nhà máy Bia SG - Hà Nội

Tính toán, thiết kế hệ thống MES/ERP, lắp đặt thiết bị thu thập dữ liệu o Triển khai phần mềm MES/ERP, vận hành thử nghiệm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Nội.

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội sau khi áp dụng mô hình nhà máy bia thông minh

Phân tích tác động của hệ thống tới việc nâng cao năng xuất và đảm bảo chất lượng của sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm tiêu hao các loại nguyên nhiên liệu và nâng cao tín canh tranh của doanh nghiệp.

Phân tích tác động của hệ thống tới việc giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải các loại khí thải, nước thải ra môi trường.

Phân tích tác động của hệ thống tới việc nâng cao chất lượng quản lý, giảm thiểu sự tác động của con người tới hệ thống điều khiển và giảm các chi phí về nhân công trong quá trình sản xuất.

5. Đề xuất phương án triển khai áp dụng nhà máy thông minh sản xuất bia trong hệ thống của Tổng công ty Bia Sài Gòn (SABECO)

Xác định mô hình nhà máy thông minh sản xuất bia phù hợp.

Xây dựng phương án (Kế hoạch, lộ trình, kinh phí, đào tạo nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất...) triển khai áp dụng nhà máy thông minh sản xuất bia trong Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Hệ thống này sẽ tiếp tục được phát triển nâng cao hơn, thông minh hơn và triển khai mở rộng giải pháp ra các nhà máy còn lại trong hệ thống Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn. Dữ liệu thu thập được từ các thiết bị, đồng hồ đo sẽ dựa vào các thuật toán học máy, học sâu để đưa ra các khuyến cáo điều chỉnh tham số vận hành, thời gian vận hành nhằm giảm tối ưu sản xuất. Hệ thống sẽ được hiệu chỉnh hoàn thiện hơn trong quá trình sử dụng của các nhà máy.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 19816/2021) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 1
Hôm nay: 1222
Tổng lượt truy cập: 3.249.970
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.