Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 19-01-2023

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở “Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bản tỉnh Quảng Trị”

Vừa qua, Hội đồng tư vấn KH&CN do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở: “Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bản tỉnh Quảng Trị”. Đề tài do bà Lê Thị Hà Nhiên là chủ nhiệm, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị chủ trì thực hiện.

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

Đề tài hướng đến mục tiêu: Khảo sát, đánh giá thực trạng về hoạt động đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ trong hoạt động kinh doanh vàng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tại bàn tỉnh Quảng Trị. Phục vụ công tác quản lý nhà nước, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trên cơ sở các số liệu khảo sát, kết quả phép đo khối lượng vàng, kết quả thử nghiệm hàm lượng vàng trong sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ. Tiến hành, phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động đo lường, ghi nhãn hàng hoá, trong kinh doanh vàng, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ tại các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đơn vị thực hiện báo cáo trước Hội đồng

Theo đó, đơn vị thực hiện đã hoàn thành các nội dung: Khảo sát thực trạng về quản lý, sử dụng cân, quả cân, ghi nhãn đối với vàng trang mỹ nghệ và công bố tiêu chuẩn áp dụng tại các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Lấy mẫu các loại vàng trang sức, mỹ nghệ. Thực hiện phép đo khối lượng, thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ. Xử lý và phân tích đánh giá kết quả phép đo khối lượng và kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng. Báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết quả phép đo khối lượng và kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ. Viết báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.Tổ chức hội thảo, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở. Hoàn chỉnh hồ sơ, giao nộp sản phẩm đề tài. Đăng ký kết quả và nghiệm thu thanh lý. Sản phẩm của đề tài gồm: Bộ số liệu điều tra, khảo sát về hoạt động kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (bao gồm phiếu điều tra). Các báo cáo về thực trạng về quản lý, sử dụng cân, quả cân, ghi nhãn đối với vàng trang mỹ nghệ và công bố tiêu chuẩn áp dụng tại các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Báo cáo đánh giá kết quả phép đo khối lượng vàng và hàm lượng vàng trong sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ tại các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. Báo cáo khoa học kết quả đề tài và Phiếu kết quả thử nghiệm, đo lường. Đề xuất các giải pháp để góp phần tăng cường phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bản tỉnh Quảng Trị.

Đề tài “Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bản tỉnh Quảng Trị” mang tính thực tiễn đối với hoạt động đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ; sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá vàng trang sức mỹ nghệ. Thông qua khảo sát kết hợp tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh chân chính. Bảo đảm công bằng xã hội, hạn chế các hành vi tiêu cực, gian lận về đo lường và chất lượng trong thương mại.

Qua báo cáo, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, góp ý các kết quả thực hiện của đề tài. Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì chỉnh sửa báo cáo kết quả. Hội đồng nhất trí xếp loại: Đạt đối với đề tài./.

Hải Yến

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 15
Hôm nay: 2633
Tổng lượt truy cập: 3.314.958
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.