Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 19-10-2023

Đoàn Kiểm tra Công tác cải cách hành chính năm 2023 của Tỉnh làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 17/10/2023, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Quang Vịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn cùng đại diện của Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Tư pháp; Nội vụ; Tài chính; Thông tin & Truyền thông đã có buổi làm việc tại Sở KH&CN. Về phía Sở KH&CN, làm việc với đoàn có: đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; cùng Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng các phòng chuyên môn có liên quan đến nội dung kiểm tra: Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Kế Hoạch - Tài Chính, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và ĐMST; Công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, tham mưu công tác cải cách hành chính (CCHC); Công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, tham mưu công tác kiểm soát TTHC.

Đồng chí Lê Quang Vịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã triển khai các nội dung: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính trong năm 2023 (nội dung theo Đề cương Báo cáo kèm theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị). Kiểm tra các văn bản của cơ quan, đơn vị đã ban hành để triển khai tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và kết quả thực hiện tính đến ngày 14/9/2023; Số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh/Tổng số TTHC đối với các đơn vị cấp sở; Hồ sơ, sổ sách thực hiện TTHC và một cửa điện tử; Trao đổi các vấn đề chưa rõ, kiến nghị, đề xuất về công tác cải cách hành chính.
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra CCHC

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận kết quả nỗ lực, sự điều hành của Sở trong việc thực hiện nâng cao các chỉ số CCHC. Bên cạnh những kết quả trên, Đoàn kiểm tra phát hiện một số tồn tại hạn chế của đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới như: các hình thức tuyên truyền CCHC cần phong phú đa dạng hơn; sáng kiến giải pháp về CCHC chưa nhiều; …     

Kết thúc các buổi kiểm tra, đồng chí Lê Quang Vịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị bổ sung một số nội dung theo đề cương báo cáo của đoàn và tiếp thu ý kiến thành viên đoàn nêu tại buổi làm việc; Sở tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của Đoàn kiểm tra đưa ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên và văn bản chỉ đạo của đơn vị ban hành; tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính./

Hải Yến, Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 1
Hôm nay: 2490
Tổng lượt truy cập: 3.314.815
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.