Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin trong nước

Ngày đăng: 15-04-2024

Hướng ứng Ngày Sáng tạo và Đồi mới sáng tạo thế giới năm 2024

Nhằm hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới hằng năm của Liên hợp quốc; Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với sự gắn kết chặt chẽ giữa các khu vực nhà nước; khu vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư; khu vực nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản số 1217/BKHCN-UWDCN về việc hưởng ứng Ngày sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

 

Theo đó các nội dung thực hiện bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024; lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới phù hợp với cơ quan, đơn vị. Phổ biến sâu rộng về nội hàm, vai trò, vị trí của ĐMST trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các hoạt động ĐMST; xây dựng văn hóa ĐMST.

Trong thời gian từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 21/4/2021, có thể phối hợp, kết nối với các hoạt động để hướng đến chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt nam để thực hiện các hình thức tổ chức như: Treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm phù hợp khác. Phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, đãng tài các nội dung về kết quả triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đồi mới sáng tạo.Tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về khoa học, công nghệ và dổi mới sáng tạo. Biểu dương, động viên, khen thường hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đồi mới sáng tạo./.

Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Sáng tạo và Đồi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò cùa sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triến kinh tế - xà hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc dầy sự phát triền mọi mặt của con người.

Nguyễn Thị Hòa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 9
Hôm nay: 1945
Tổng lượt truy cập: 3.326.444
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.