Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Chuyển đổi số

Ngày đăng: 10-07-2023

Phát triển dữ liệu mở để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam cần khuyến khích phát triển những nền tảng mở, dữ liệu mở, nền tảng chia sẻ trong kinh tế, dữ liệu và cơ hội. Do đó, Việt Nam cần kiến tạo cơ chế, cách thức mở, loại bỏ cơ chế đóng, định khuôn và thước đo là những yếu tố tạo rào cản quá trình chuyển đổi số.

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức Diễn đàn Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia với chủ đề “Kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong bối cảnh AI”. Diễn đàn mang đến thông tin mới về chuyển đổi số, kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái, góp phần hình thành hệ sinh thái số quốc gia, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số hiệu quả hơn tại Việt Nam.

Tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã xác định chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời nêu rõ một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 khẳng định: Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước quốc tế.

Toàn cảnh Diễn đàn "Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia", tổ chức tại Hà Nội ngày 5/7. Ảnh: ĐT

Tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam Vũ Kiêm Văn chia sẻ: Hưởng ứng và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng phê duyệt, với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) thực hiện chương trình “Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia” nhằm hỗ trợ cộng đồng xã hội nhận thức đúng đắn, kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái chuyển đổi số. Đồng thời, chương trình sẽ kết nối các đơn vị, góp phần hình thành hệ sinh thái số quốc gia, tạo diễn đàn để các chuyên gia chia sẻ, tìm giải pháp về chuyển đổi số, từ đó góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong tiến trình này.

Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số cho biết, trong bối cảnh còn nhiều hạn chế, rào cản, thách thức và khó khăn, những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số của Chính phủ nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để tiến trình này đi nhanh, đúng hướng, góp phần giải quyết được nhiều vấn đề của xã hội thì cần có sự đồng hành hơn nữa của mọi thành phần trong xã hội. Bởi lẽ, chuyển đổi số là câu chuyện chung; muốn thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả tốt thì phải mở rộng để tất cả cùng làm, cùng có lợi và cùng thành công.

Cũng theo ông Lê Nguyễn Trường Giang, để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam cần khuyến khích phát triển những nền tảng mở, dữ liệu mở, nền tảng chia sẻ trong kinh tế, dữ liệu và cơ hội. Do đó, Việt Nam cần kiến tạo cơ chế, cách thức mở, loại bỏ cơ chế đóng, định khuôn và thước đo là những yếu tố tạo rào cản quá trình chuyển đổi số.

“Chuyển đổi số là phương tiện, mang tính tiến trình, không phải mục tiêu. Để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, chúng ta phải biết rõ được lợi ích để làm, để không đối phó, để không phong trào. Chuyển đổi số chính là một cuộc cách mạng tư duy”- ông Lê Nguyễn Trường Giang chia sẻ.

Tại diễn đàn, các đại biểu thảo luận về chủ trương, chính sách và hành lang pháp lý khi tiến hành xây dựng chiến lược dữ liệu quốc gia. Đồng thời chia sẻ nhiều góc nhìn đa dạng, toàn cảnh về kiến tạo và thực thi chiến lược dữ liệu trong tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp…/.

https://dangcongsan.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 6
Hôm nay: 1853
Tổng lượt truy cập: 3.326.352
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.