Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngày đăng: 10-10-2022

Chuyển đổi số trong cơ quan đảng, đoàn thể

Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong triển khai thực hiện, bước đầu đem lại kết quả đáng phấn khởi như: đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, thiết bị phục vụ chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện “số hóa” văn bản, dữ liệu đến triển khai các thành tựu chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí, doanh nghiệp...

Các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 190-KH/TU, ngày 15/8/2020 về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 4/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh. Việc chuyển đổi số thực hiện ở 3 cấp độ: số hóa, khai thác cơ hội số (chủ yếu là ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên dùng) và chuyển đổi số toàn diện, tổng thể, đồng bộ trong các hoạt động.

Theo đó, đã tập trung rà soát, thực hiện “số hóa” tất cả các văn bản, dữ liệu, tài liệu, sắp xếp ngăn nắp các tệp trong kho tài liệu số để thuận lợi trong khai thác, sử dụng chung. Đa dạng hóa hình thức khai thác, phổ biến, lưu trữ tài liệu tuyên truyền trên nền tảng internet, icloud và các ứng dụng công nghệ số. Thực hiện các chương trình, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, các cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể đã nghiên cứu đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến, đưa các tài liệu, văn bản không “mật” lên nền tảng internet, tuân thủ các nguyên tắc bảo mật theo quy định.

BTV Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan triển khai sắp xếp, đổi mới hoạt động các cơ quan báo chí địa phương theo hướng giữ nguyên 3 cơ quan báo chí địa phương (Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Tạp chí Cửa Việt), cơ cấu lại tổ chức bộ máy và hoạt động theo hướng tinh gọn, hiện đại, tòa soạn đa phương tiện, tòa soạn hội tụ, tòa soạn online, chuyển tải thông tin chủ yếu trên nền tảng internet. Nhờ vậy, các cơ quan báo chí địa phương đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ báo truyền thống sang báo điện tử; ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại để đưa thông tin báo chí lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông, thay đổi cách tiếp cận hướng đến đối tượng độc giả, khán thính giả là cư dân mạng.

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội xác định trọng tâm hành động chuyển đổi số là đi trước một bước, đón đầu công nghệ, tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0. 100% hoạt động tuyên truyền của MTTQ Việt Nam đều triển khai trên Cổng thông tin điện tử, Cổng Cứu trợ - Thiện nguyện Quảng Trị, các nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo) với số lượng truy cập bình quân mỗi tháng từ 350.000 - 450.000 lượt.

Từ thực tiễn công tác chuyển đổi số trong thời gian qua đã khẳng định tầm quan trọng mang tính sống còn của chuyển đổi số đến hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, sự phát triển KT - XH, củng cố QP-AN của tỉnh. Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ ở tất cả các cấp, ngành trong thực hiện chuyển đổi số, cùng với việc nâng cao nhận thức, các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 4/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số; đưa nội dung thực hiện chuyển đổi số vào cam kết trách nhiệm người đứng đầu các cấp, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hằng năm. Gắn kết quả thực hiện với việc xếp loại đảng viên, công chức, bình xét thi đua hằng năm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch với các mục tiêu, lộ trình phù hợp; đẩy nhanh quá trình số hóa các tài liệu, số liệu làm tiền đề cho triển khai chuyển đổi số. Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; lấy người dân làm trung tâm, tạo ra giá trị, lợi ích thiết thực cho người dân, từ đó tạo nên cộng đồng số, tiền đề, cơ sở cho xã hội số, kinh tế số, chính quyền số. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó, phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số.

http://baoquangtri.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 1
Hôm nay: 697
Tổng lượt truy cập: 3.249.445
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.