Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 22-03-2023

Ban hành Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

 

Thực hiện Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025; Triển khai kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 20/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về Duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công giai đoạn 2020-2025; Ngày 19/0/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 07/KH-SKHCN Duy trì và củng cố chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (chỉ số PAPI) năm 2023. Với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể CCVC và người lao động trong toàn Sở nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của chỉ số PAPI đối với sự phát triển của tỉnh theo các nội dung liên quan tại Quyết định số 1682/QĐUBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 20/12/2019 Kế hoạch Duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2020-2025. Tham mưu các biện pháp đẩy mạnh công tác duy trì và củng cố chỉ số PAPI của Sở, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số PAPI của Sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin báo cáo về chỉ số PAPI; Gắn công tác duy trì và củng cố chỉ số PAPI với thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền; tiếp tục tăng cường công tác minh bạch các thông tin quy hoạch, các quyết định và hoạt động của bộ máy nhà nước của Sở; Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, đối thoại giữa cơ quan, chính quyền, đoàn thể với doanh nghiệp, nhân dân theo quy định. Đề xuất các sáng kiến cải thiện chỉ số PAPI gắn với nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, chất lượng dịch vụ công. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải pháp nâng cao điểm số của các chỉ số: PAPI; PAR INDER và PCI cấp tỉnh. Đẩy mạnh và cải thiện các nội dung và tiêu chí thành phần theo đánh giá chỉ số PAPI hiện hành.

Trần Phượng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 1930
Tổng lượt truy cập: 3.326.429
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.