Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Hoạt động KH&CN cơ sở

Ngày đăng: 14-06-2024

Nhiều giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Đông Hà

Xác định đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá chiến lược tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, TP. Đông Hà xác định nhiều giải pháp để triển khai thực hiện.

Cán bộ Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP. Đông Hà tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân về trật tự đô thị qua internet - Ảnh: AQ

Ngày 4/6/2024, UBND TP. Đông Hà ban hành Kế hoạch số 141/KH - UBND về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trên địa bàn đến năm 2030.

Mục tiêu của kế hoạch là cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển KHCN&ĐMST của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị, tạo động lực phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường sinh thái, thích nghi và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của kế hoạch...

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là nâng cao đóng góp của phát triển KHCN&ĐMST; đóng góp vào chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) của tỉnh tăng dần qua các năm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển KHCN&ĐMST của thành phố...

Để thực hiện, Đông Hà xác định nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về phát triển KHCN&ĐMST. Gắn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KHCN&ĐMST với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường các chính sách đột phá nhằm khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp, các hộ sản xuất - kinh doanh ứng dụng KHCN&ĐMST để nâng cao năng suất, chất lượng, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ĐMST; hỗ trợ đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư vào khởi nghiệp ĐMST; lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN.

Triển khai mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó, chú trọng ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông, internet trong mọi lĩnh vực để thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý xã hội và đời sống.

Hình thành và phát triển hệ sinh thái ĐMST và hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của thành phố trong từng ngành, từng lĩnh vực; tập trung ĐMST trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ gắn với các chuỗi giá trị, các cụm liên kết ngành...

Cùng với đó, Đông Hà tiến hành kiện toàn, sắp xếp hợp lý, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động các tổ chức KHCN các ngành, địa phương phù hợp với điều kiện của thành phố. Thúc đẩy phát triển thị trường và hoạt động hỗ trợ, ươm tạo, thành lập doanh nghiệp, tổ chức KHCN. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của thành phố...

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP.Đông Hà vào cuộc tích cực. Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền các phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng KHCN mới trong xây dựng, quản lý, điều hành hệ thống giao thông; quy hoạch và phát triển các cụm công nghiệp. Triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới dây chuyền, thiết bị máy móc và làm chủ công nghệ; đổi mới mô hình quản lý, kinh doanh, đổi mới sản phẩm.

Ứng dụng, tiếp nhận, phổ biến, chuyển giao nhân rộng sản xuất và phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Hỗ trợ phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của thành phố, sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP.

Phòng Nội vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao, các chuyên gia giỏi tham gia thực hiện các nhiệm vụ KHCN trên địa bàn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thúc đẩy ứng dụng KHCN&ĐMST; tiếp tục triển khai giáo dục STEM (trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực KHCN, kỹ thuật và toán học) trong các trường học.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, đào tạo ngành nghề mới, kỹ năng nghề mới theo nhu cầu của xã hội, góp phần thúc đẩy ĐMST...

Phó Chủ tịch UBND TP. Đông Hà Nguyễn Sỹ Trong cho biết: Phát triển KHCN&ĐMST là yêu cầu khách quan, cấp thiết để tăng trưởng kinh tế, góp phần phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững địa phương.

Do vậy, lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường phải vào cuộc khẩn trương, tích cực, hiệu quả và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh nội dung mới, những vấn đề chưa phù hợp với tình hình thực tế cần kịp thời báo cáo và đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 8
Hôm nay: 1163
Tổng lượt truy cập: 3.311.371
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.