Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Hoạt động KH&CN cơ sở

Ngày đăng: 23-11-2023

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ địa phương

Tăng cường hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa và trình độ, năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp (DN); tăng giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ (KH&CN), thúc đẩy phát triển cung - cầu công nghệ; hỗ trợ DN ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất, kinh doanh; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của công nghệ 4.0, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ và năng lực hấp thụ công nghệ của DN; tạo điều kiện thuận lợi để hình thành DN KH&CN là những mục tiêu của chương trình phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày19/5/2023 của UBND tỉnh.

Dây chuyền chế biến gạo đạt chuẩn Châu Âu tại Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị - Một trong 07 DN KH&CN tại tỉnh Quảng Trị

Theo đó, mỗi năm ngân sách hỉnh hỗ trợ từ 5-6 dự án đổi mới công nghệ của DN thuộc các lĩnh vực như: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ xây dựng, giao thông và hạ tầng tiên tiến, thông minh; công nghệ sinh học, công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp...

Mỗi năm hỗ trợ từ 2-3 DN, tổ chức, cá nhân tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ và thiết bị. Phấn đấu hằng năm hỗ trợ hình thành ít nhất 1 DN KH&CN. Hằng năm hỗ trợ 1-2 dự án vay Quỹ Phát triển KH&CN để thực hiện các ứng dụng kết quả nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ cho các tổ chức KH&CN, DN, cá nhân. Mỗi năm tổ chức 1-2 lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng về quản lý, quản trị công nghệ, cập nhật công nghệ mới...

Tập trung tuyên truyền về mục tiêu, nội dung của chương trình bằng nhiều hình thức khác nhau như: xây dựng các chương trình truyền thông với nội dung liên quan về phát triển thị trường KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tổ chức hội nghị, hội thảo triển khai chương trình đến cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền trực tiếp tại một số DN trọng điểm, các đối tượng đặc thù...

Cùng với đó, thực hiện công tác đào tạo, tập huấn cho các DN có hoạt động KH&CN, đội ngũ quản lý hoạt động KH&CN của các viện, trường, trung tâm nghiên cứu; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung đào tạo, tập huấn kiến thức về DN KH&CN; ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KH&CN; cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển DN KH&CN; kiến thức chuyên sâu về quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu của DN KH&CN; kiến thức về sở hữu trí tuệ...

Về nhiệm vụ phát triển thị trường KH&CN, tập trung phát triển nguồn cầu của thị trường KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của DN. Hướng dẫn, hỗ trợ DN sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN của DN theo quy định. Khuyến khích DN đầu tư cho nghiên cứu và phát triển KH&CN; hỗ trợ DN thành lập tổ chức KH&CN, nâng cao năng lực tiếp thu công nghệ của DN.

Thúc đẩy hợp tác DN với viện, trường; hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của DN. Triển khai các biện pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ; nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ưu tiên công nghệ từ các nước phát triển, có tiềm năng tác động lớn và lan tỏa. Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; ưu tiên hỗ trợ các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp phụ trợ, cơ giới hoá, chế biến sâu trong nông nghiệp, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, dự án khởi nghiệp...

Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ quản lý, chuẩn hóa các sản phẩm được hình thành từ quá trình nghiên cứu KH&CN. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ; hoàn thiện, cải tiến, đổi mới công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất để thực hiện các dự án. Hỗ trợ, khuyến khích DN tham gia chương trình đổi mới công nghệ; chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chủ lực; chương trình phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu...

Bên cạnh đó, quan tâm phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN như: xây dựng, duy trì sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến, liên kết giữa bên có sản phẩm công nghệ cần bán và bên có nhu cầu cần mua sản phẩm công nghệ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sự kiện kết nối cung - cầu khu vực miền Trung và cả nước; tôn vinh DN điển hình về hoạt động đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ...

Đẩy mạnh tổ chức các sự kiện xúc tiến thị trường KH&CN quy mô cấp tỉnh, vùng, quốc gia; quảng bá thị trường KH&CN và đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ DN, tổ chức, cá nhân có công nghệ mới được tạo ra trong nước công bố, trình diễn, giới thiệu, tham gia hội chợ công nghệ trong và ngoài nước. Tăng mối liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu và phát triển với nhà đầu tư và DN để thúc đẩy tăng giá trị giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ trên thị trường KH&CN của tỉnh. Tổ chức, tham gia các sự kiện nhằm phát triển thị trường KH&CN.

Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng của thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh; xây dựng, kết nối với Cổng thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu và nền tảng kỹ thuật tích hợp dùng chung về thị trường KH&CN. Từng bước liên thông, tích hợp với các nền tảng kỹ thuật về thị trường KH&CN trong nước và quốc tế.

Ứng dụng các công cụ phân tích, thống kê, số hóa và xử lý dữ liệu công nghệ; quản trị giao dịch và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia của thị trường KH&CN. Đầu tư và phát triển sàn giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến tỉnh kết nối với hệ thống sàn giao dịch công nghệ trên toàn quốc và triển khai có hiệu quả mô hình sàn thực kết hợp với sàn ảo nhằm thực hiện các dịch vụ tư vấn, môi giới về thị trường KH&CN.

Hỗ trợ DN tiềm năng hoàn thiện hồ sơ để được chứng nhận là DN KH&CN. Tư vấn, hỗ trợ DN sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả KH&CN đã ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh và thương mại hóa cao để thành lập DN KH&CN. Tư vấn, hỗ trợ về xác lập, bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho DN tiềm năng, DN KH&CN. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới...

Hướng dẫn DN KH&CN thành lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN của DN; tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; tham gia các đề án, chương trình KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN.

Trần Cát Linh

https://baoquangtri.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 1
Hôm nay: 1238
Tổng lượt truy cập: 3.249.986
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.