Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 07-07-2023

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh Xuân trong nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa”

Ngày 06/7/2023, Hội đồng KH&CN do ông Đào Ngọc Hoàng – Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: “ Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh Xuân trong nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa”.

 

Kiểm tra mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh Xuân trong nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa. Ảnh: Ánh Ngọc.

Dự án KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh Xuân trong nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa” do Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo chủ trì. Qua kiểm tra thực tế tại mô hình ở huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị cho thấy, sau gần 11 tháng thực hiện (từ tháng 8/2022 đến nay), đơn vị đã triển khai các hoạt động của dự án theo đúng tiến độ, đầy đủ, đảm bảo khối lượng và chất lượng, các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo yêu cầu.
 

Mô hình lan Nghinh Xuân bước đầu sinh trưởng và phát triển tốt

Theo đó, Đơn vị chủ trì đã nghiên cứu điều kiện ra ngôi, chăm sóc, phương pháp bố trí thí nghiệm để theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, bệnh hại của lan Nghinh Xuân (cây nuôi cấy mô, cây nuôi cấy mô trưởng thành và cây giống lan rừng). Nghiên cứu cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm và kỹ thuật trồng lan Nghinh Xuân. Xây dựng mô hình trồng lan Nghinh Xuân trong nhà lưới, trên giá thể 500m2. Tiến hành thực hiện và đang hoàn thiện các quy trình: Ra ngôi, chăm sóc lan Nghinh Xuân giai đoạn vườn ươm (chậu 1,7 inch); quy trình trồng, chăm sóc cây nuôi cấy mô giai đoạn trưởng thành ( chậu phi 14); quy trình trồng, chăm sóc cây lan Nghinh Xuân rừng;... Mô hình đã ứng dụng  hiệu quả các công nghệ trong trồng, chăm sóc cây lan Nghinh Xuân như hệ thống quan trắc độ ẩm, nhiệt độ; hệ thống quạt đảo gió. Cây lan Nghinh Xuân tại mô hình bước đầu sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ nhiễm bệnh thấp dưới 5%.

Hội đồng đánh giá Đơn vị chủ trì đã thực hiện các công việc đúng tiến độ theo Thuyết minh đã được phê duyệt và Hợp đồng đã ký kết. Trong thời gian tới, Hội đồng đề nghị đơn vị thực hiện cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tiếp theo đảm bảo khối lượng, chất lượng sản phẩm của dự án theo thuyết minh trước khi trình Hội đồng KH&CN nghiệm thu./.

 

Hải Yến, Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 2595
Tổng lượt truy cập: 3.314.920
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.