Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Hoạt động KH&CN cơ sở

Ngày đăng: 27-06-2023

Hội nghị Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-UBND  ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/2/2023 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thành Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, CGCN&ĐMST, ngày 26/6/2023, Sở KH&CN tổ chức Hội nghị Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Bí thư Đảng Uỷ Sở, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại hội nghị

Tham dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Bí thư Đảng Uỷ Sở, Giám đốc Sở KH&CN, các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám đốc và CBCC Sở; Trưởng, phó các phòng/đơn vị thuộc Sở cùng toàn thể CBCNVC của Trung Tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành sắp xếp bộ máy tổ chức từ 05 phòng, 01 Chi cục và 01 đơn vị thuộc Sở thành: 06 phòng và 02 Trung tâm thuộc Sở. Theo lộ trình, Sở tiếp tục tiến hành quy trình sắp xếp bổ nhiệm lãnh đạo đối với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng mới được thành lập; các đơn vị thuộc Sở thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo, thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định phân cấp thẩm quyền. Cụ thể, các vị trí lãnh đạo cấp phòng còn thiếu nhân sự của Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo (đơn vị vừa thực hiện đổi tên và bổ sung chức năng nhiệm vụ, sắp xếp phòng ban đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Thông tư 01 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Hội nghị đã công bố các 01 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng) thuộc Sở và 09 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó các phòng, Trạm thuộc Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo cụ thể như sau:

1. Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Phụ trách phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

3. Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thông tin – Thống kê Khoa học và Công nghệ.

4. Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phát triển Công nghệ Sinh học.

5. Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

6. Quyết định bổ nhiệm Trưởng Trạm Nghiên cứu và Phát triển Nấm.

7. Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Thông tin – Thống kê Khoa học và Công nghệ.

8. Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

9. Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phát triển Công nghệ Sinh học.

10. Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa.

Sau khi công bố quyết định và trao Quyết định bổ nhiệm, đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Bí thư Đảng Uỷ Sở, Giám đốc Sở KH&CN ghi nhận và đánh giá cao năng lực, tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí trong quá trình công tác tại đơn vị thời gian qua. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm và mong rằng trên cương vị mới các đồng chí sớm tiếp cận công việc, luôn gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành KH&CN tỉnh nhà.

Phát biểu thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, các đồng chí được bổ nhiệm của Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm đã gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Sở; Ban Giám đốc Trung tâm cùng tập thể cán bộ công nhân viên chức; đồng thời mong muốn Lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

 

Đồng chí Trần Ngọc Lân trao Quyết định Phó trưởng Phòng Phụ trách phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH&CN Đ/c Nguyễn Hữu Thắng tặng hoa chúc mừng


Đ/c Trần Ngọc Lân trao Quyết định Trưởng phòng, Trưởng trạm cho các đồng chí thuộc Trung tâm  Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Đ/c Đào Ngọc Hoàng tặng hoa chúc mừng

Đ/c Trần Ngọc Lân trao Quyết định Phó phòng, Phó trạm cho các đồng chí thuộc Trung tâm  Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Đ/c Nguyễn Hữu Thắng tặng hoa chúc mừng
 

Hải Yến

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 8
Hôm nay: 1996
Tổng lượt truy cập: 3.326.495
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.