Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh

Ngày đăng: 31-01-2024

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị nổi bật năm 2023

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đề ra trong Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh, đưa KH&CN ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc san Khoa học và Công nghệ số đặc biệt chào đón năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn điểm lại những hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị nổi bật trong năm 2023.

1.Tham mưu Chính sách về KH&CN. Năm 2023, Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tham mưu TU, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý KH&CN trên địa bàn tỉnh, góp phần khẳng định đóng góp của KH&CN vào sự phát triển KT-XH tỉnh. Trong đó, tiêu biểu là: Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 24/8/2023 về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Kế hoạch 243/KH-UBND ngày 18/12/2023 Thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU; Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 19/05/2023 ban hành Chương trình phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030;…

Thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW: Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Ảnh: Tư liệu

2. Đồng chí Võ Văn Hưng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ. Nhằm định hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn trong năm 2024 và thời gian tới, ngày 29/11/2023, đồng chí Võ Văn Hưng- Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Đức Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các Sở, Ngành liên quan đã có phiên làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ. Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ đã đánh giá cao kết quả hoạt động của sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian qua và  tập trung định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Phát huy vai trò động lực của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường; chú trọng định hướng phát triển năng lượng sạch hydro. biomass;  chủ động nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách nhằm đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác chuyển giao, nhân rộng các kết quả nghiên cứu KHCN vào thực tiễn; ng dụng công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các ngành, lĩnh vực.

Ngày 29/11/2023, lãnh đạo UBND tỉnh đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về định hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hải Yến

3. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/2/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. Tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ gồm 6 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Ngày 22/05/2023, Sở KH&CN Quảng Trị đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 08 chức danh cấp trưởng, cấp phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Ảnh: Hải Yến

4. Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00126 cho sản phẩm chè vằng “Quảng Trị”. Ngày 19/01/2023, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 39/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00126 cho sản phẩm chè vằng “Quảng Trị”. Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý chè vằng “Quảng Trị” là UBND tỉnh. Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý chè vằng “Quảng Trị” là Sở KH&CN được UBND tỉnh ủy quyền đứng tên đăng ký và thực hiện quyền quản lý. Đối tượng sử dụng chỉ dẫn địa lý chè vằng “Quảng Trị” là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chè vằng đáp ứng các điều kiện được quy định. Chỉ dẫn địa lý “Quảng Trị” cho sản phẩm chè vằng được đăng ký bảo hộ đối với cả 3 dòng sản phẩm chè vằng khô, chè vằng hòa tan và cao chè vằng. Đây là chỉ dẫn địa lý thứ 2 của tỉnh Quảng Trị được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, làm tăng danh tiếng của sản phẩm đặc trưng, tiềm năng của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Ngày 25/4/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã trao Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý số 00126 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 19/1/2023 cho sản phẩm chè vằng của tỉnh Quảng Trị. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN trao văn bằng CDĐL Chè Vằng Quảng Trị cho ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN; ông Đào Ngọc Hoàng, Phó Giám đốc Sở KH&CN. Ảnh: Hải Yến

5. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023. Với Giải pháp Ngân hàng số Di sản Văn hóa Quảng Trị hỗ trợ du lịch thông minh, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã được vinh danh tại hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao giải Chuyển đổi số Việt Nam 2023. Sản phẩm ngân hàng số di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh Quảng Trị là một phần kết quả của đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị ” bước đầu tạo nên cơ sở quan trọng cho việc số hóa các di sản văn hóa, hỗ trợ tiếp cận du lịch thông minh trong công cuộc chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh Quảng Trị. Với giải thưởng quan trọng này, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị là 1 trong 7 cơ quan nhà nước trong cả nước có thành tích chuyển đổi số nổi bật trong năm 2023.

Ông Nguyễn Hữu Thắng - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN Quảng Trị nhận giải thưởng tại lễ trao giải VDA 2023 ở Hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với giải pháp: “Ngân hàng số Di sản văn hoá Quảng Trị hỗ trợ du lịch thông minh”. Ảnh: Tư liệu

6. Hội thảo khoa học định hướng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong. Hội thảo "Hệ thống di tích chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong - Những giá trị lịch sử, văn hóa và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản” do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Triệu Phong phối hợp tổ chức. Hội thảo góp phần định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong và quy hoạch các địa điểm di tích liên quan đến Dinh chúa Nguyễn, giúp huyện Triệu Phong có những cơ sở để định hướng trong quy hoạch và đầu tư các công trình tưởng niệm, tôn vinh, tri ân chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong.

Ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc các Sở  KH&CN; Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: Tư liệu

7. Tổ chức thành công Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2023”. Đây là năm thứ 4 Cuộc thi được tổ chức, thu hút nhiều ý tưởng khởi nghiệp mới, có tính sáng tạo xuất phát từ thực tiễn và có khả năng ứng dụng cao. Là cơ hội cho những ý tưởng đổi mới sáng tạo được phát hiện, ươm mầm, hỗ trợ để khởi nghiệp thành công và tạo động lực phát triển về lâu dài. Cuộc thi nhận được 41 hồ sơ tham gia đăng ký dự thi, tăng vượt bậc so với mọi năm. Kết quả có 14 Ý tưởng và Dự án được tôn vinh tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023. Nhóm Dự án đạt giải gồm: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 02 giải ba và 02 giải khuyến khích; Giải Nhất thuộc về dự án Chế tạo hệ thống điều khiển máy cắt CNC Fiber Laser sử dụng chip STM32 của nhóm tác giả Công ty TNHH DAVICS.  Nhóm Ý tưởng đạt giải gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích; Giải nhất thuộc về ý tưởng Magic hand găng tay chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu hệ VSL sang ngôn ngữ tự nhiên hỗ trợ cho người câm điếc của nhóm tác giả Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở KH&CN và Bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ trao thưởng cho các ý tưởng/dự án đạt giải Nhất tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2023.  Ảnh: Hải Yến

8. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày càng phục vụ tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030; Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và  Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030”. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, chống gian lận trong thương mại, hạn chế việc sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

9. Trạm Nghiên cứu KH&CN Bắc Hướng Hóa ngày càng thể hiện tính ưu việt của mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các loại hoa, quả cao cấp, cây dược liệu quý. Năm 2023, sản xuất cung ứng cho thị trường hoa cao cấp hơn 40 nghìn cây lan hồ điệp. Với việc tiếp tục áp dụng quy trình chăm sóc nghiêm ngặt bằng công nghệ cao như các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, ... đã kiểm soát thời điểm hoa nở, cung ứng hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và được thị trường đón nhận. Lan hồ điệp năm nay được đánh giá chất lượng hơn các năm trước, số hoa/cây tăng lên, cây khỏe, lá dày và hoa bền hơn. Ngoài các loại hoa, Trung tâm tiếp tục bảo tồn, phát triển các loại dược liệu quý hiếm. Tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình các loại cây có giá trị kinh tế cao như Lan Nghinh xuân, Dây tây, Cà chua siêu ngọt.

Lan Hồ Điệp khoe sắc tại Sa Mù

10. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2023, đổi mới, sắp xếp tổ chức và thêm chức năng chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 05/06/2023 của UBND tỉnh nhằm tiết kiệm nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã không ngừng nâng cao năng lực để phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Các đơn vị sự nghiệp KH&CN thuộc Sở KH&CN ngày càng phát huy vai trò hạt nhân trong hệ thống các tổ chức KH&CN của tỉnh, chuyển đổi hoạt động theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc san Khoa học và Công nghệ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 5
Hôm nay: 925
Tổng lượt truy cập: 3.249.673
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.