Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin trong nước

Ngày đăng: 03-05-2024

Bộ Công an dự thảo quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Mới đây, dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an đang được lấy ý kiến đóng góp.

Cụ thể, dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an quy định thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra; điều kiện đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất lượng, xử lý vi phạm chất lượng và tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (sau đây viết gọn là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Đối tượng áp dụng là cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an; Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2; Tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ điều kiện và tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Đáng chú ý, điều kiện đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất lượng và xử lý vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Điều 5 dự thảo Thông tư. Trong đó, điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản xuất thực hiện tại Điều 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP. Việc xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về thanh tra chuyên ngành. Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu và xử lý vi phạm thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022.

Người sản xuất và nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có trách nhiệm áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn trong lĩnh vực an ninh hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng tương ứng.

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đã được kiểm định, thử nghiệm, giám định, chứng nhận về chất lượng chuyên ngành theo quy định dựa trên quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn trong lĩnh vực an ninh hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng tương ứng tại một đơn vị trong Công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ về công tác kiểm định, thử nghiệm, giám định, chứng nhận thì được miễn kiểm tra trong nhập khẩu.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 2476
Tổng lượt truy cập: 3.314.801
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.