Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Thông báo

Ngày đăng: 26-06-2023

Thông báo Kết quả xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 01 năm 2023).

Thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 và nội dung Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đợt 01, năm 2023 (đính kèm).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo đến tổ chức được xét giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ biết và chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Hồ Sơ đăng ký tham gia xét giao trực tiếp gồm:

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì (nếu là tổ chức khoa học và công nghệ);

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;

3. Thuyết minh nhiệm vụ KHCN tương ứng với hình thức nhiệm vụ theo mẫu quy định;

4. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thư ký nhiệm vụ;

5. Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì;

6. Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì;

7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có);

8. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).

Các biểu mẫu chi tiết tại đây.

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị; Địa chỉ: 204 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2023. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của Bưu điện nơi gửi (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “văn bản đến” của văn thư Sở KH&CN (trường hợp gửi trực tiếp).

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 0233.3562042.

Sở Khoa học và Công nghệ

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 2598
Tổng lượt truy cập: 3.314.923
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.