Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 11-07-2023

Nâng cao chất lượng trong cải cách thủ tục hành chính

Ngày 10/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 621/SKHCN-VP về việc Nâng cao chất lượng trong cải cách thủ tục hành chính.

 

Theo đó, để triển khai thực hiện Công văn số 3335/UBND-NC ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị  nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc số hoá thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 5525/KH-UBND ngày 02/12/2020 ; Tăng cường ứng dụng chữ ký số, xác thực điện tử trong xử lý hồ sơ, phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân/ tổ chức bằng nhiều hình thức để đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (theo quy định của Chính phủ trong năm 2023, tối thiểu phải đạt 30%).

- Rà soát các dịch vụ công trực tuyến toàn trình đơn giản, có số lượng hồ sơ phát sinh trình UBND tỉnh thực hiện thí điểm việc triển khai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng (không khuyến khích nộp hồ sơ giấy trực tiếp). Hoàn thành và gửi về Văn phòng Sở trước ngày 15/7/2023 để tổng hợp gửi Văn phòng UBND đúng quy định.

Phó trưởng phòng

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 6
Hôm nay: 1277
Tổng lượt truy cập: 3.311.485
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.