Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 04-05-2023

Ban hành Kế hoạch Hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVC) trực tuyến của tỉnh trên cả 2 phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện, ngày 28/4/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND Kế hoạch Hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (Kế hoạch).

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 30% trong năm 2023 là một trong những mục tiêu mà Kế hoạch đặt ra.

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông  tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá TTHC. Đảm bảo đồng bộ với việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế  một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐTTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

- Tối thiểu 80% TTHC của tỉnh đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (toàn trình, một phần), trong đó ít nhất có 60% tổng số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia và tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tối thiểu 40%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ tối thiểu đạt 30%.

- Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 30% trong năm 2023.

- Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tối thiểu 60% trong năm 2023.

- Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%.

- 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVC trực tuyến và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng DVC trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản Cổng dịch vụ công quốc  gia hoặc Tài khoản định danh điện tử

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

Hoàn thiện các văn bản, thể chế chính sách: Tham mưu Nghị quyết quy định chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT; Nghiên cứu, đề xuất các chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến như: Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến so với xử lý hồ sơ giấy…để tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chính sách khuyến khích phù hợp; Lựa chọn danh mục DVC chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục DVC chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho cung cấp, sử dụng DVCTT: Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đảm bảo đáp ứng Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh; Hoàn thiện kết nối Hệ thống Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đến Hệ thống định danh và xác thực điện tử; Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với các hệ thống thông tin, CSDL của các Bộ, Ngành Trung ương và CSDL quốc gia; Tiếp tục tái cấu trúc hạ tầng CNTT, đảm bảo điều kiện vật chất tại cơ quan và bộ phận một cửa các cấp.

Rà soát, nâng tối đa cung cấp DVCTT toàn trình; nâng cao hiệu quả sử dụng DVCTT: Rà soát, lựa chọn tối đa TTHC đủ điều kiện cung cấp thành DVC trực tuyến toàn trình; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND tỉnh ngày 27/02/2023 về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023; Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (Theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ); Chuẩn hóa dữ liệu TTHC, đảm bảo dữ liệu TTHC được đồng bộ, thống nhất giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia; Triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó tập trung việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT; Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức; bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các DVCTT do cơ quan nhà nước cung cấp; Triển khai/lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về DVCTT đến các đoàn viên, hội viên./.

Nguyễn Thị Hòa

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 1987
Tổng lượt truy cập: 3.314.312
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.