Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 29-08-2023

Triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng của tỉnh Quảng Trị

Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1927/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng của tỉnh Quảng Trị. Thời gian thí điểm từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Việc triển khai thí điểm, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá TTHC thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện

 

Theo đó, có 14 Sở, Ban ngành và 06 huyện/thị xã/thành phố triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng cụ thể như sau:
1. Sở Công Thương: 14 thủ tục.
2. Sở Giao thông Vận tải: 03 thủ tục.
3. Sở Khoa học và Công nghệ: 03 thủ tục.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 thủ tục
5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 02 thủ tục.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 04 thủ tục.
7. Sở Thông tin và Truyền thông: 01 thủ tục.
8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02 thủ tục.
9. Sở Xây dựng: 03 thủ tục.
10. Sở Ngoại vụ: 01 thủ tục.
11. Sở Nội vụ: 01 thủ tục.
12. Sở Tài chính: 04 thủ tục.
13. Sở Giáo dục và Đào tạo: 10 thủ tục.
14. Ban Quản lý Khu kinh tế: 22 thủ tục.
15. UBND thành phố Đông Hà: 06 thủ tục (TTHC được Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp Thành phố)
16. UBND huyện Triệu phong: 02 TTHC được Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện; 05 TTHC được Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.
17. UBND huyện Đakrông: 24 TTHC được Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện; 07 TTHC được Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.
18. UBND huyện Vĩnh Linh: 01 TTHC được Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện; 10 TTHC được Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.
19. UBND huyện Hải Lăng: 03 TTHC được Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện; 05 TTHC được Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.
20. UBND huyện Cam Lộ: 02 TTHC được Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.
Việc triển khai thí điểm, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá TTHC thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện./.

Xem chi tiết Quyết định số 1927/QĐ-UBND tại đây

 

Nguyễn Thị Hòa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 9
Hôm nay: 2243
Tổng lượt truy cập: 3.326.742
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.