Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 15-09-2023

Hội nghị triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Chiều ngày 13/9/2023, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

 

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Quang Chiến đã quán triệt, triển khai Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và Quyết định số 1975/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ tập trung nguồn lực, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Ngoài ra, sắp xếp các đơn vị hành chính sẽ tạo cân đối, hài hòa hơn trong phân bố dân cư, lãnh thổ, hạn chế tình trạng chia cắt, manh mún. Giai đoạn 2023 - 2025 có 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 9 đơn vị hành chính cấp xã không đạt các tiêu chí thuộc diện sắp xếp; giai đoạn 2026 - 2030 có 03 đơn vị hành chính cấp huyện và 33 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các phương án sắp xếp và lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời cho ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2030, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Bí  thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính là công việc quan trọng, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; tác động đến tư tưởng, tâm lý của Nhân dân, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vì vậy cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tại các địa phương thuộc diện phải sắp xếp. Đồng thời, cần triển khai thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, cần nâng cao trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành và địa phương, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền tại các địa phương thực hiện sắp xếp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các ngành, địa phương khi sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thực hiện theo từng giai đoạn, có cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả. Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm phù hợp với các quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng yêu cầu các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi xây dựng phương án sắp xếp lại phải gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng  lưu ý, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vừa phải căn cứ theo các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và các tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật; đồng thời phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư để lập phương án phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, gắn với nâng cao đời sống của người dân.

https://www.quangtri.gov.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 14
Hôm nay: 1923
Tổng lượt truy cập: 3.326.422
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.