PAPI - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 120/QĐ-SKHCN Quyết định Thành lập HĐ KH&CN tư vấn thẩm định đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở tuyển chọn, bắt đầu thực hiện năm 2024P: Nghiên cứu, xây dựng và triển khai áp dụng mô hình điểm Chương trình đảm bảo đo lường tại Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" 27/05/2024
2 526/SKHCN-QLCN&ĐMST V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025 27/05/2024
3 42/TB-SKHCN Thông báo Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện theo hình thức Dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh 24/05/2024
4 520/SKHCN-VP V/v triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 24/05/2024
5 124/QĐ-SKHCN Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, kiểm tra định kỳ đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: "Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh để xử lý chất thải rắn trong chế biến chuối sấy kết hợp vỏ cả phê làm phân bón hữu cơ sinh học tại huyện Hướng Hóa" 24/05/2024
6 118/QĐ-SKHCN Quyết định Thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" 20/05/2024
7 119/QĐ-SKHCN Quyết định Thành lập HĐTV đánh giá, kiểm tra định kỳ đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh "Khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do virus và khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống sắn mới có triển vọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" 20/05/2024
8 117/QĐ-SKHCN Quyết định Thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị" 20/05/2024
9 36/2024/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 16/05/2024
10 97/BC-SKHCN Báo cáo Kết quả thực hiện CTHĐ của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; Kết luận số 497-KL/TU ngày 29/11/2023 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 02/01/2024 của BCS đảng UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 16/05/2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 5
Hôm nay: 1902
Tổng lượt truy cập: 2.941.465
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.