Chi tiết tin thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Thông báo về việc lấy ý kiến chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị.


Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở tham gia góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở KH&CN (qua Văn phòng Sở) trước ngày 14/4/2023 để tổng hợp trình lấy ý kiến Sở Nội vụ, trình UBND tỉnh./.

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị

 

Thông báo khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 1
Hôm nay: 700
Tổng lượt truy cập: 3.249.448
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.