Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 21-09-2023

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh:“Nghiên cứu các giải pháp tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 20/9/2023, Hội đồng tư vấn do ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu các giải pháp tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, bà Nguyễn Thị Thương Huyền chủ nhiệm đề tài.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại phiên họp

Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu, phân tích thực trạng cấu trúc mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2005-2022 để đề ra các quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế nhằm cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của tỉnh.


Đơn vị chủ trì báo cáo trước Hội đồng

 Đơn vị thực hiện đã báo cáo những nội dung và sản phẩm đạt được của đề tài đến thời điểm hiện tại. Đề tài đã thực hiện: xây dựng đề cương nghiên cứu. Xây dựng phương án khảo sát, thu thập thông tin thực trạng cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2022: Thực trạng cơ cấu các ngành kinh tế; cơ cấu các thành phần kinh tế; cơ cấu vốn đầu tư; cơ cấu ngân sách nhà nước, hệ thông các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực; nâng cao mô hình tăng trưởng. Tổ chức đi thực tế lấy thông tin, số liệu thống kê thực trạng, định hướng cơ cấu nền kinh tế của tỉnh. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng, định hướng cơ cấu nền kinh tế và mô hình tăng trưởng của tỉnh. Viết báo cáo kết quả thu thập số liệu. Viết 10 báo cáo chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu. Thời gian tới, đơn vị thực hiện sẽ hoàn thiện báo cáo xử lí, phân tích số liệu điều tra, thu thập; tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Hội đánh giá các đơn vị chủ trì đã thực hiện công việc đúng theo yêu cầu của thuyết minh đã được phê duyệt và Hợp đồng đã ký kết. Trong thời gian tới, Hội đồng đề nghị đơn vị thực hiện cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung  tiếp theo đảm bảo khối lượng, chất lượng sản phẩm của đề tài theo thuyết minh trước khi trình Hội đồng KH&CN nghiệm thu./.

Hải Yến, Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 7
Hôm nay: 1353
Tổng lượt truy cập: 3.311.561
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.