Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Hoạt động KH&CN cơ sở

Ngày đăng: 11-12-2023

Vĩnh Linh đầu tư nhân lực, nguồn lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Xác định phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sẽ tạo những bước tiến mới để tăng trưởng toàn diện và bền vững hơn, đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, huyện Vĩnh Linh đã tập trung chỉ đạo đưa nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN thuộc những vấn đề cấp thiết, lồng ghép vào đề án cơ cấu lại nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng ứng dụng KH&CN giúp ngành y tế huyện Vĩnh Linh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân -Ảnh: N.T

Để hoạt động ứng dụng KH&CN được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trước hết huyện Vĩnh Linh chú trọng những chính sách, chương trình nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả KH&CN. Theo đó, huyện đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ, chuyên viên; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trang cấp trang thiết bị cơ sở; trợ giúp xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN vào sản xuất, kinh doanh...với tổng kinh phí giai đoạn 2021 - 2025 gần 13,9 tỉ đồng.

Trong đó, đầu tư bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, chuyên viên 6,385 tỉ đồng; đào tạo nghề cho lao động nông thôn 3 tỉ đồng; mua sắm trang thiết bị cơ sở 1 tỉ đồng; tập huấn nhân rộng ứng dụng công nghệ vào sản xuất 100 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN 3,360 tỉ đồng.

Hội đồng KH&CN huyện Vĩnh Linh được kiện toàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền điều hành hoạt động KH&CN, hoạch định và xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, huyện Vĩnh Linh phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến sâu rộng những nội dung về: phương pháp luận nghiên cứu khoa học và kỹ năng xây dựng thuyết minh, thực hiện đề tài - dự án; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp. Từ hoạt động tuyên truyền, tổ chức ứng dụng tiến bộ KH&CN đã góp phần lan toả phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất.

Tập trung nguồn lực cùng với định hướng nhiều giải pháp, Vĩnh Linh tiếp tục tạo điều kiện phát triển KH&CN đối với tất cả lĩnh vực, ngành nghề. Giai đoạn 2012 - 2023, qua nguồn vốn ngân sách KH&CN cấp huyện, Vĩnh Linh đã lựa chọn hỗ trợ 24 đề tài, dự án, mô hình với kinh phí thực hiện gần 950 triệu đồng. Nhiều đề tài, dự án, mô hình sau khi nghiên cứu thành công được đưa vào áp dụng đã phát huy hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

Tiêu biểu như đề tài, dự án: Nuôi tôm theo quy trình sinh học 2 giai đoạn; Đánh giá kết quả bước đầu điều trị bệnh bằng phẫu thuật Longo; Ứng dụng công nghệ thông tin thiết lập phần mềm thống kê, tổng hợp số liệu phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; Ứng dụng công nghệ thông tin vào lưu trữ, quản lý, khai thác hồ sơ, tài liệu đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảng; Chuyển giao mô hình sản xuất cây thanh long ruột đỏ ở xã miền núi Vĩnh Hà; Đánh giá khả năng nhân rộng mô hình phục hồi vườn hồ tiêu bị sâu bệnh gây hại; Nuôi gà vườn đồi kết hợp xử lý môi trường bằng công nghệ đệm sinh học...

Huyện Vĩnh Linh còn xây dựng cơ chế phối hợp trong mạng lưới khuyến công, khuyến nông và các tổ chức KH&CN; kịp thời thông tin, phổ biến tiến bộ KH&CN, đề tài ứng dụng được chứng minh tính khả thi đến cơ sở và người sản xuất, hình thành nên chuỗi liên kết giữa khâu nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất, chế biến và thương mại hóa sản phẩm.

Từ việc đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào từng lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Linh. Phân tích, làm rõ, có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và những kết quả đạt được thời gian qua là cơ sở để huyện Vĩnh Linh tiếp tục có những định hướng, biện pháp cụ thể, linh hoạt nhằm thúc đẩy ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống trong giai đoạn mới.

Vĩnh Linh xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong đầu tư nâng cao tiềm lực cho KH&CN. Xã hội hóa nguồn ngoài ngân sách nhà nước bằng những cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tổ chức đầu tư vào địa bàn; ưu tiên phát triển doanh nghiệp, thị trường KH&CN làm cầu nối cho ươm tạo, ứng dụng và chuyển giao KH&CN. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về KH&CN; triển khai nhiệm vụ nghiên cứu theo phương thức “đặt hàng, tuyển chọn”...

Vĩnh Linh đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng và hỗ trợ thực hiện 1 dự án ứng dụng công nghệ mới; 5 dự án trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, chế biến hàng hóa nông, lâm, thủy sản; 5 dự án phục vụ phát triển nông nghiệp và 5 dự án trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

https://baoquangtri.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 338
Tổng lượt truy cập: 3.247.381
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.