Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh

Ngày đăng: 27-02-2024

Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/08/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030; Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2024. Ngày 19/2/2024, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 38/KH- SKHCN về triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị năm 2024.

 

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 05 mục tiêu cụ thể:

 Tổ chức 02 - 03 số chương trình truyền thông phát trên sóng truyền hình, trên 10 tin/bài trên trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ; Tổ chức 01-02 hội thảo cấp tỉnh; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh; Cử đi đào tạo chuyên sâu cho ít nhất 02 lượt cán bộ, công chức chuyên trách về sở hữu trí tuệ (theo Kế hoạch đào tạo của Cục SHTT).

Hỗ trợ các sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giống cây trồng mới cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh (theo đề xuất của các tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ).  Hỗ trợ hình thành hệ thống quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ít nhất 03 đặc sản trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu của sản phẩm gắn OCOP đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, các sản phẩm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Hỗ trợ thực hiện 01 dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận; Hỗ trợ thực hiện 01 dự án đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý.

 Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy đăng ký và khai thác tài sản trí tuệ được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Các đối tượng áp dụng:

(i) Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là chủ sở hữu hợp pháp của các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc có quyền đăng ký đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp.

(ii) Các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(iii) Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã, cá nhân chưa được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách hoặc có nguồn gốc ngân sách cho nội dung đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ các chương trình, chính sách khác của Trung ương hoặc địa phương.

5 nhiệm vụ cụ thể được đưa ra gồm:

(i) Nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ

(ii) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ gồm: Hỗ trợ tạo lập và đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới. Hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù của địa phương.

(iii). Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ, gồm”: Hỗ trợ tham gia trưng bày, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực và sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh theo quy định. Hỗ trợ hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương, OCOP được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể theo chuỗi giá trị theo quy định.

(iv) Hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn.

(v) Tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý và hợp tác về sở hữu trí tuệ./.

 

Trần Phượng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 150
Tổng lượt truy cập: 3.248.898
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.